ADVENT ONLINE: SLOVENSKO-AMERICKÉ KULTÚRNE STREDISKO V NEW YORKU pozýva krajanov na pripomienku tradícií v čase Adventu a Vianoc

Ku krajanským komunitám, ktoré oplývajú hodnotnými nápadmi a prínosnou činorodou tvorivosťou v rámci utužovania vzťahov i podpory slovenskosti v zámorí, patrí v USA aj Slovensko-americké kultúrne centrum v New Yorku. Doslova veľhlas si táto kultúrno-spoločenská organizácia Slovákov získala najmä organizovaním Slovenského bálu (od roku 2015), ale aj mnohé ďalšie aktivity, v ktorých o. i. oživujú a približujú dávne slovenské zvyky, tradície a obyčaje, sú cenné a zasluhujú si pozornosť.  V závere roka, celkom prirodzene, sa aj Slováci v New Yorku chystajú na príchod najkrajších kresťanských sviatkov, takže ich ponuka akiste osloví mnohých našich krajanov nielen v USA, ale aj v iných častiach sveta či na Slovensku.

 

The Best of Slovak Advent & Christmas

The Slovak-American Cultural Center, in partnership with Global Slovakia, invites you to explore the ancient roots of Slovak Advent and Christmas traditions. Explore enchanting history, decode captivating customs and discover the Christmas traditions and dishes of your ancestors.  Join Dr. Gabriela Bereghazyova and
Dr. Zuzana Palovic for an interactive journey reliving your Christmas memories!

Tuesday, December 1 
7:00-8:00 pm EST via Zoom.

To participate, click here
Meeting ID: 871 1806 4014, Passcode: 376098

 

VIAC INFORMÁCIÍ:

https://slovakamericancc.wixsite.com/slovakamericancc

 

Uverejnené: 19. 11. 2020