Adventná a Mikulášska besiedka nadchla deti v Slovenskom kostole Sv. Michala v Prahe

Čochvíľa si rok s rokom opäť ruku podá. Znovu a zas sa ocitáme v obklopení dní potvrdzujúcich blízkosť našich najmilších, a to všetko znásobené silou najkrajších a najemotívnejších sviatkov. Čas sa zvoľní, myseľ ovlaží príjemnosť chvíle, ktorá azda aspoň teraz postojí. Napriek tristnej atmosfére v sociálnom odlúčení spôsobeného nezvaným „hosťom“ –  koronavírusom COVID-19, ktorý sa do našich myšlienok vkráda častejšie ako slovo Pána, si v adventnom čase zaželajme, aby práve sila vznešených vnuknutí nás naladili na stíšenie, pohrúženie sa do ticha osobných prežívaní. Tieto dni sú napokon zakaždým aj spojené s neopakovateľnými vnemami, intenzívnymi zážitkami. Sú to dni čarovné a aj inšpirujúce. Aj v ich súzvuku, ako píše Janka Haluková, presbyterka Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe a tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára v ČR, „v tomto neobvyklom adventom  čase sme v Slovenskom evanjelickom a . v. cirkevnom zbore pripravili v sobotu 5. decembra 2020 vďaka spolku BONA FIDE, ale hlavne vďaka osobnej iniciatíve tvorivej režisérky a rozhlasovej publicistky Vierky Kučerovej, Mikulášsku besiedku pre deti.“

Aj keď sa ich nezišlo toľko, ako obvykle, deti pobavilo divadielko o ANALFABETE, ktoré im zahral slovenský herec, žijúci v Českej republike, Martin Kollár. S Analfabetou prišli za deťmi aj známe rozprávkové postavičky – Janko Hraško, Pinocchio, Pipi dlhá pančucha a dokonca aj Harry Potter. Martin následne predstavil aj krásne slovenské knihy, v ktorých im priblížil aj niektoré známe slovenské pamiatky a nádhernú prírodu.

Deti už netrpezlivo  očakávali Mikuláša, anjela a čerta. Čakanie si spríjemnili pesničkami spolu s  našim  slovenským farárom a biskupom ECAV v ČR Mgr. Mariánom Čopom. Napokon sa Mikuláša dočkali, aj keď sa niektorí báli čerta, všetci si prišli pre sladké darčeky od firmy I.D. C. Prah, a. s ktorá nám ich sponzorsky darovala . Nečakaným darčekom bolo CD nazvané HOVORNÍČEK, ktoré deťom predstavila Mgr. Deniska Čopová, naša diakonka a učiteľka Detskej besiedky. Toto CD vyšlo s podporou niekoľkých inštitúcií a tiež s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Mikuláš a jeho družina sa potom presunuli do stredočeských Pitkovíc, kde potešili deti z tamojšej materskej škôlky. Darčeky a CD ocenili aj zamestnanci Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Českej republike, vrátane JE, nového pána veľvyslanca Rastislava Káčera.

Ja  osobne mám doma malého vnuka – prváka  Mateja, a jeden večer sme strávili práve počúvaním cédéčka Hovorníček. Maťovi sa veľmi páčili riekanky a pesničky na verše Daniela Heviera. Bol nadšený hlavne pesničkou, kde sa spievalo o Maťocole. Tvrdil, že dostal CD od Mikuláša, lebo je to aj o ňom. A ja, čoby stará mama, kedysi učiteľka, som ocenila krásnu slovenčinu, jej bohatosť, hravosť , pekné melódie, aj herecké výkony interpretov, ako aj skvelú prácu všetkých, čo sa na príprave CD podieľali vrátane odborných posudzovateľov. HOVORNÍČEK nám bude aj dobrým pomocníčkom.

Bohužiaľ, v Českej republike nemáme slovenské školy, preto  si tu veľmi ceníme prácu spolku BONA FIDE a hlavne neúnavnú činnosť Vierky Kučerovej.  Aj vďaka nej si naše deti a vnúčatá zachovajú materinskú reč v jej bohatosti a kráse. Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ďakujeme za podporu tohto pekného a užitočného vzdelávacieho a umeleckého počinu.

Vedeniu ÚSŽZ a všetkým jeho pracovníkom prajeme pekné , pokojné a požehnané Vianočné sviatky a tešíme sa, na lepšie dni, keď sa budeme môcť aj osobne stretnúť.

 

S úctou a s pozdravom pre všetkých krajanov vo svete

Janka Haluková

presbyterka Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe a tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára v ČR.

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Analfabeta a Pinocchio.

Analfabeta a Pipi.

Predstavenie knihy o Slovensku.

Mikuláš, anjel a čert.

Hovorníček.

Spievanie s Mikulášom a s biskupom.

Mikuláš a jeho družina v Pitkoviciach.

Darčeky pre deti z Pitkovic.

Betlehem v parku.

Matej Haluka so starou mamou a Hovorníček 1.

Chvíle s Hovorníčkom.

Želanie Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe k sviatku Vianoc a do nového roku 2021.

 

Uverejnené 11. 12. 2020