ADVENTNÝ KALENDÁR ZVONČEK zaznamenal veľký ohlas a zaujal deti, ako aj ich rodičov a partnerov projektu

Milí priatelia, srdečne vás pozdravujem v novom roku 2021 a všetkým želám hlavne veľa zdravia a šťastia. Náš decembrový projekt Adventný kalendár Zvonček sme úspešne ukončili. Vyvrcholil tak naozaj úžasný projekt, na ktorý som veľmi hrdá. Dali sme si skutočne vysoký cieľ, ktorý sa nám k našej všeobecnej radosti podarilo aj splniť. 

 

I.  24 dvierok = 24 rozprávok

Ďakujem za spoluprácu (uvádzam abecedne): 

– Divadlu Erby z Mníchova  – dvierka č 5

– Divadlu Divadelný svet zo Spišskej Novej Vsi – dvierka č. 6

– pani prekladateľke Lívii Jansen z Mníchova – dvierka č. 22

– Matica slovenská – čítala Zuzka Pavelcová – dvierka č. 13

–  pani autorke Ivete Matulovej za jej autorské čítanie – dvierka č. 3

– pánu učiteľovi Janovi Pochaničovi z Užhorodu, Ukrajine a Romane Buchovej, Zvonček Mníchov za dvierka č. 23

–  pani autorke Jarmile Roser za jej autorské čítanie – dvierka č- 10

– Vydavateľstvu Class – za autorské čítanie – dvierka č. 9, a 17

– Slovenčina v Mníchove SiM – ZVONČEK Mníchov:

Pedagógom Zvonček: Dávid Mazár (dvierka č. 14, 24) , Martina Semáneková (dvierka č. 19,21, 24), Monika Martinkovič (dvierka č. 15, 20, 24)  a deťom z vyučovania slovenčiny Zvonček v Mníchove. 

 

II. 24 dvierok = kreatívne spracovanie rozprávok

Výborné nápady na animáciu rozprávok a nádherné scény. Deťom sme rozprávky predstavili v rôznych formách: 

– tieňové divadlo,

– bábiky na magnetkách,

– bábiky na paličkách, 

– vareškové bábiky, 

– prstové bábiky, 

– animované filmy s legom, 

– animované kreslené filmy, 

– a iné. 

Papierové bábiky: sú na našej stránke a je možné si ich doma vytlačiť a zahrať si divadlo. 

 

III. 24 dvierok =  pracovné listy k 23 rozprávkam 

Pracovné listy na učenie sa slovenčiny hravou formou: maľované čítanie, slovné oblaky, osemsmerovky, hrebeňovka, tajničky a pod. 

 

IV. Divadelné dielne v Mníchove

Výstupom boli dve online predstavenia detí: 

Tri prasiatka – dvierka č. 15 

Betlehemská hviezda – dvierka č. 24 O narodení Ježiška:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZIdY6Dt3qTU&list=PL4PTmaPa4LH8BEu0DL_LWsy9WEEpK19gi&index=24

Okrem hereckých výkonov mali naši strihači plné ruky práce. Ale vyśledok je výborný. 

 

V. 24 dvierok = súťaž pre deti 

Do súťaže s Adventným kalendárom sme dostali 108 prác od detí z Anglicka, Austrálie, Chorvátska, Nemecka a Slovenska. Vyžrebovali sme 13 výhercov a udelili sme štyri špeciálne ceny.

Výhercovia:

Ana Djedović, Našice, Chorvátsko 

Dominik Gogate, Warwick, Anglicko

Erika Plaskurová, Lietava, Slovensko 

Ivor Uremović, Našice, Chorvátsko

Karolína Kunuchová, Slovensko

Lilly Staykov, Adelaide, Austrália 

Lukaš Rinćić, Našice, Chorvátsko

Martin Kazík, Lietava, Slovensko

Mihael Suk, Našice, Chorvátsko

Natálka Turošíková, Warwick, Anglicko 

Simona Tabaková, Lietava, Slovensko

Sofia Gašpieriková, Lietava, Slovensko

Vanesa Žembová, Mníchov, Nemecko

 

Špeciálne ceny za počet pracovných listov: 

Lisa Schröder, Mníchov, Nemecko – za najvyšší počet ilustrácií – spolu k 13 rozprávkam,

Erik Klain, Mníchov, Nemecko – za vypracovanie a zaslanie pracovných listov k 8 rozprávkam,

Sarah Klain, Mníchov, Nemecko – za vypracovanie a zaslanie pracovných listov k 8 rozprávkam,

Vanesa Krajčiová, Lietava, Slovensko – za vypracovanie a zaslanie pracovné listy a ilustrácie k 5 rozprávkam.

 

VI. OTÁZKA

A najčastejšia otázka, ktorá nám do redakcie prišla od rodičov a učiteliek: Necháte prosím rozprávky a pracovné listy prístupné aj po 24. decembri? 

Odpoveď: ÁNO. Kalendár je dostupný aj naďalej na našej stránke, takže s vytvorenými rozprávkami môžu deti pracovať aj ďalej.  

Milí priatelia, naozaj sa oplatí, pozrite si náš online adventný kalendár so slovenčinou na našej webovej stránke:  https://sites.google.com/site/slovencinamun/adventn%C3%BD-kalend%C3%A1r?authuser=0

 

Srdečne pozdravujem z Mníchova a teším sa na ďalšie spoločné projekty. S prianím šťastného a hlavne zdravého roka 2021 za celý projektový kolektív  autorka projektu

Jarka

 

Ing. Jarmila Buchová, PhD. 

Slovenské vzdelávacie centrum ZVONČEK

WEB https://sites.google.com/site/slovencinamun/family-blog

Facebook: https://www.facebook.com/slovenskaskolamnichov

 

Uverejnené: 5. 1. 2021