Aj krajania v Marseille pocítili potrebu združovania sa, vytvorili asociáciu GOULASH

Je potešiteľné a zajedno i povzbudzujúce, ak sa čas od času, napriek roku poznačenom pandémiou koronavírusu, dozvedáme o ambíciách krajanov založiť si organizáciu, ktorá by ich nielen jazykovo či kultúrne spájala, ale by utužovala aj ich akcieschopnosť. V štátoch západnej Európy, kde predsa len viac, aj po roku 1989, prevláda v komunitách ekonomicky či vzdelanostne migrujúcich Slovákov skôr individuálny prístup ku krajanskej téme, ide vskutku o zriedkavý jav. Preto aj zvesť, s ktorou sa s nami podelili krajania z francúzskeho Marseille, môže byť predtuchou, že i perspektívne nemusí ísť o ojedinelý pokus oživotvorenia slovenských komunít na základe spoločných kolektívnych plánov i predstáv.

O novozaloženej asociácii GOULASH, ktorý vznikol vo francúzskom meste Marseille, informuje prezidentka asociácie Magdaléna Rejžková: „S Goulashom by sme chceli podporovať slovensko-česko-francúzske vzťahy a spájať tieto kultúry s ďalšími kultúrami sveta. Táto spolupráca bude mať formu jednorazových podujatí (ateliéry, besedy a diskusie, koncerty či expozície, atď). Jedným z našich cieľov je usporiadať v roku 2021 kultúrny festival (zameraný na hudbu, literatúru, ilustráciu a animáciu). Ak by ste sa chceli stať súčasťou "medzinárodného gulášu", ročný členský príspevok 10 euro môžete zaplatiť tu: https://www.helloasso.com/associations/goulash/adhesions/adhesion-a-l-association-goulash

Zároveň vás pozývame na náš "zavesený" mikulášsky guláš  vo štvrtok 3. decembra 2020 medzi 12.00 a 14.00 h. Vzhľadom na sanitárne opatrenia, guláš si môžete vziať so sebou. Ak sa nemôžete zúčastniť, je aj možnosť podporiť nás:  https://www.helloasso.com/associations/goulash/formulaires/1 .

Keďže sme mladá organizácia a s činnosťou len začíname, budeme radi za vaše rady, postrehy a nápady. Kontaktujte nás na: goulash.marseille@gmail.com . Môžete nás podporiť aj zdieľaním našej stránky na sociálnej sieti Facebook  https://www.facebook.com/associationgoulash . Ďakujeme za podporu a tešíme sa na skoré stretnutie a spoluprácu.“

 

Uverejnené: 2. 12. 2020