Aj v kanadskej Mississague obdaril Mikuláš slovenské deti

Tradične sme deťom vnukli myšlienku, podľa ktorej ten, kto si pred Mikulášom poriadne vyčistí čižmy či topánky, určite sa dočká odmeny na sviatok svätého Mikuláša. Nevedno, či sa tento dobrý zvyk zakorenil aj medzi deťmi našich krajanov v Kanade, ale podľa toho, koľko sa ich spoločne s rodičmi zišlo v nedeľu v slovenskom kostole sv. Cyrila a Metoda v meste Mississagua, mikulášske zvykoslovie si slovenská komunita naozaj príkladne zveľaďuje a šíri ho aj medzi najmladšou generáciou. Presvedčil sa o tom aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý počas druhého dňa pracovnej návštevy slovenských prostredí v Kanade potleskom ocenil pútavý kultúrny program našich krajanov.

Deti sa na príchod Mikuláša naozaj vzorne pripravili. Folkloristika – vzácne dedičstvo predkov, so všetkým, čo k nej patrí – spevom, tancom, hudbou i veselou slovenskou vravou, dominovala na pódiu i mimo neho. Malé i veľké deti našich krajanov z Mississaguy a okolia, ktoré sa tri razy v týždni stretávajú na miestnej fare a venujú sa nácviku tancov a ich choreografickému cibreniu, aj preto zatancovali a zaspievali Mikulášovi  s ľahkosťou a radosťou. Nuž a Mikuláš? Ten sa im za to, že počas celého roka usilovne a disciplinovane – na radosť ich rodičov – na seba pracovali, plnými priehrštiami dobrôt a darčekov, ale aj pochvalným dobrým slovom, aj náležite odmenil.