Ako ďalej, Slováci v Maďarsku? Na konferencii v Mlynkoch v centre pozornosti aj mladá generácia

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM), Únia slovenských organizácií v Maďarsku (ÚSOM) a Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku (OSMM) usporiadajú v dňoch 24. a 25. novembra 2017 v doškoľovacom stredisku BV v Mlynkoch (Pilisszentkereszt – Pomázska ulica č. 6) konferenciu pod názvom „AKO ĎALEJ, SLOVÁCI V MAĎARSKU?“, na ktorú aj touto cestou srdečne pozývajú všetkých záujemcov.

Podujatie, ako informujú jeho organizátori, „ je venované možnostiam a rezervám slovenskej národnosti vMaďarsku očami predstaviteľov našej Slovače s hlavným dôrazom na mládež, cirkev a občiansku sféru. Cieľom dvojdňovej konferencie je zhodnotenie súčasnosti a načrtnutie perspektívy života slovenskej národnosti v Maďarsku.“

PROGRAM KONFERENCIE

 

24. NOVEMBRA 2017 (PIATOK)

14.00-15.45  Príchod a ubytovanie sa účastníkov konferencie

16.00 „Daj Boh šťastia tejto zemi“ – hymna Zväz Slovákov v Maďarsku

Úvodné slová: predsedníčka ZSM RUŽENKA EGYEDOVÁ BARÁNEKOVÁ

Moderátor konferencie: konateľ spoločnosti SlovakUm IMRICH FUHL

16.15 ANTON PAULIK

vedúci kabinetu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

„Po nás potopa? Dopad výmeny obyvateľstva na Slovákov v Maďarsku“

16.40 MATEJ ŠIPICKÝ

predseda Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku

„Medzi dvomi národmi v jednosmernej ulici asimilácie“

17.05 Kávová prestávka

17.15 ONDREJ KISZELY

predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku

„Opustená budúcnosť?“

17.30 ALŽBETA HOLLEROVÁ RAČKOVÁ

predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

„Zapisujme sa, podpisujme sa“

17.50 JOSO OSTROGONAC (JÓZSEF OSZTROGONÁCZ)

predseda Zväzu Chorvátov v Maďarsku

„Úloha mládeže v spoločenskom živote Chorvátov v Maďarsku“

18.10 Diskusia

18.30 Záver prvého dňa

18.45 Večera

25. NOVEMBRA 2017 (SOBOTA)

08.00 Raňajky

09.00 TIBOR MÓTYÁN

referent za Slovákov pri Novom evanjelickom kostole v Sarvaši, bývalý predseda Náboženského výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

„Radosť a beznádejnosť v tej istej duši – Pestujeme alebo iba predstavujeme tradície?“

Koreferát: Evanjelická farárka ALŽBETA NOBIKOVÁ

09.25 ANDREA KIŠŠOVÁ

podpredsedníčka Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku

„Intrinzik – kľúč k mladým?“

09.40 MONIKA SZABOVÁ

úradujúca tajomníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku

„Deti a mládež v národnostnom dianí“

10.00 Kávová prestávka

10.15 BENCE SZELJAK

člen Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku

„Je to dobre, čo robíme?“

10.30 FRANTIŠEK ZELMAN

podpredseda CSSM a predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku

„Premárnené peniaze – Ako využijeme naše zdroje?“

10.45 Diskusia a záver konferencie

12.00 Obed

Kontakt: Ruženka Egyedová Baráneková ● e.b.ruzsenka@gmal.com ● +36 30 9287599

Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

a Ministerstva ľudských zdrojov – EMET: NEMZ-KUL-17 1293.

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH  KONFERENCIÍ:

2016
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/24499-o-d-le-itosti-ob-ianskej-iniciativy-a-spolo-n-ch-krokoch

2015
http://oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1322-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku-2015

2014
http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/1260-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku

2013
http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1099-konferencia-zsm-v-mlynkoch-ako-alej

2012
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/183-archiv-politika-archiv-politika/896-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku

2011
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/584-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku