Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) aj v tomto roku usporiada konferenciu pod názvom „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“. Podujatie sa uskutoční v dňoch 18.-19. novembra 2016 v Mlynkoch (Pilisszentkereszt), jeho nosnou témou bude zachovanie a zveľaďovanie slovenského jazyka – a to skúsenosťami, postrehmi, podnetmi a očami vedúcich predstaviteľov slovenskej národnosti v Maďarsku.

Cieľom dvojdňovej konferencie, ktorá sa bude venovať  aj ďalším aktuálnym otázkam samosprávnej a občianskej sféry, je zhodnotenie súčasnosti a načrtnutie perspektívy života slovenskej národnosti v Maďarsku, spoločné hľadanie odpovedí na najpálčivejšie otázky súčasnosti a budúcnosti Slovákov v Maďarsku. V programe podujatia tentoraz nebude chýbať ani taká závažná téma ako 70 rokov od výmeny obyvateľstva, či 10 rokov od prijatia zákona o Slovákoch v zahraničí.

Účastníci konferencie sa budú venovať najmä postaveniu Slovákov v Maďarsku v kontexte starostlivosti Maďarska  o národnosti a Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj skúsenostiam príslušníkov iných národnostných menšín, resp. otázkam revitalizácie národnostnej komunity a možnostiam slovenskej inteligencie či slovenských aktivistov v Maďarsku. ZSM pritom mieni zabezpečiť primeraný priestor aj na otvorenú výmenu názorov, na plodnú diskusiu.

 

NÁVRATKA

A PROGRAM KONFERENCIE

VO FOTOGALÉRII