Ako vznikali česko-slovenské légie v Taliansku

Prebehlíkom z rakúsko-uhorskej armády hrozila v prípade zajatia poprava. Aj preto sa premiér Vittorio Emanuele Orlando sklonil pred Milanom Rastislavom Štefánikom, ktorý mu roku 1918 ponúkol svojich krajanov na pomoc talianskemu vojsku. Tohto roku uplynulo sto rokov od začiatku prvej svetovej vojny, nazývanej tiež veľká. Konali sa rôzne spomienkové slávnosti, ale aj vedecké konferencie, ktoré sa pokúšali pochopiť, prečo sa svet tak ľahkovážne pustil do zničujúceho konfliktu. Aby až po jeho skončení zistil, o akú vojnu išlo. V denníku PRAVDA približuje tieto súvislosti literárny historik a prekladateľ FRANTISEK HRUŠKA.

My sme prvú svetovú vojnu veľkou nenazývali, možno aj preto, aby nezatienila tú veľkú vlasteneckú, ktorá prišla po nej. Pri nedávnom sviatku Pamiatky zosnulých sa však stačilo pozrieť na pomníky padlých z rokov 1914–1918 a videli sme, že aj v malých slovenských dedinách na nich boli desiatky mien. Podľa ich počtu išlo aj pre nás o veľkú vojnu.

V Bratislave sa 12. novembra konala medzinárodná konferencia Stereotypy ako súčasť vojnovej propagandy. Ukázala, ako si národy nechajú nahovoriť tie najhoršie bludy o príslušníkoch iných etník. Za Taliansko sa na konferencii zúčastnil profesor Francesco Leoncini, ktorý sa na Univerzite Ca' Foscari v Benátkach štyridsať rokov venoval dejinám strednej a východnej Európy.

Priniesol so sebou knihu, ktorá vyšla v Taliansku v septembri a má názov Rímska dohoda a česko-slovenské légie (Il Patto di Roma e la Legione ceco-slovacca), s podtitulom Medzi veľkou vojnou a novou Európou (Tra Grande Guerra e Nuova Europa), ktorý naznačuje, že udalosti v Taliansku nemožno odtrhnúť od toho, čo sa dialo v ostatných krajinách kontinentu.

Kniha prináša množstvo poznatkov o formovaní česko-slovenských légií na území Talianska, o úlohe Kongresu utláčaných národov Rakúsko-Uhorska, ktorý sa konal v Ríme v apríli 1918, a o talianskej politike voči národom Rakúsko-Uhorska v čase prvej svetovej vojny i tesne po nej. Podnetom pre jej napísanie boli udalosti, ktoré sa udiali 15. decembra 2012 v kartuzi­ánskom kláštore svätého Vavrinca v Padule.

Odhalili tam tabuľu venovanú pamiatke vyše 10-tisíc českých a slovenských vojakov internovaných v zajateckom tábore v Padule v rokoch 1915–1918. Pri tej príležitosti sa konala aj vedecká konferencia a príspevky z nej spolu s textami historických dokumentov a dobovými fotografiami umožnili profesorovi Leoncinimu zostaviť spomínanú publikáciu. Štúdie v knihe sú pre nás zaujímavé, lebo objasňujú viaceré stránky zložitej situácie, v ktorej sa pohyboval Milan Rastislav Štefánik, keď ako diplomat a vojak pripravoval vznik légií.

 

Na titulnej fotografii:

Užší výbor česko-slovenskej jednoty formujúcej sa v zajateckom tábore v Padule.

Autor: www.tatranci.sk

 

PRÍBEH ČESKO-SLOVENSKÝCH LÉGIÍ V TALIANSKU

ČÍTAJTE NA PORTÁLI DENNÍKA PRAVDA:

http://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/339911-ako-vznikali-cesko-slovenske-legie-v-taliansku/