Aktuality 2014

Spracovávanie žiadostí o dotáciu ÚSŽZ v r. 2014

Zásadnou zmenou v dotačnom roku 2014 oproti minulosti je snaha ÚSŽZ poskytovať dotácie čo najskôr, nie až v druhej polovici kalendárneho roka… 
Elektronický dotačný systém ÚSŽZ zaregistroval do 30. novembra 2013 spolu 880 žiadostí o dotáciu v r. 2014, a to vrátane projektu č. 0001/SK/2014, ktorý bol skúšobným projektom úradu. 
Pri následnej kontrole v decembri bolo vyradených 26 duplicitných žiadostí a 2 žiadosti zaregistrované až po stanovenom termíne. Koordinačná porada podpredsedu ÚSŽZ  začiatkom februára teda posudzovala a hodnotila spolu 851 žiadostí o dotáciu ÚSŽZ v r. 2014. Následne všetky žiadosti o dotáciu prerokovali všetky 4 dotačné subkomisie ÚSŽZ v jednotlivých oblastiach štátnej podpory takto:
a) vzdelávanie, veda a výskum     209 žiadostí cca 25 % z celkového počtu žiadostí
b) kultúra 468 žiadostí cca 55 % 
c) informácie 143 žiadostí cca 16 % 
d) médiá  31 žiadostí cca   4  % 
spolu 851 žiadostí
 
Suma požadovaných dotácií v r. 2014:
a) vzdelávanie, veda a výskum         947 349,21 €
b) kultúra             2 429 151,36  €
c) informácie     608 727,58 €
d) médiá     139 988,45 €
spolu      4 125 216,60 €      
 
Z uvedených čísiel vyplýva, že záujem o dotácie v jednotlivých oblastiach štátnej podpory je – ako už tradične – veľmi nerovnomerný. Rozdelenie žiadostí o dotáciu v r. 2014 podľa krajiny žiadateľa je tiež veľmi nerovnomerné:
Krajina žiadateľa počet žiadostí spolu
Austrália 22
Argentína 3
Belgicko 2
Bulharsko 1
Česká republika 68
Čierna Hora 5
Kanada 27
Francúzsko 18
Chorvátsko 62
Írsko 13
Libanon 5
Luxembursko 3
Nemecko 20
Nový Zéland 5
Maďarsko 122
Poľsko 13
Rakúsko 2
Rumunsko 83
Srbsko 333
Slovensko 23
Španielsko 1
Švédsko 2
Švajčiarsko 2
Taliansko 6
Ukrajina 10
USA 22
Veľká Británia 7
Spolu 880 žiadostí
 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR oznámilo začiatkom februára celkovú výšku rozpočtovej položky ÚSŽZ na dotácie v r. 2014 – predstavuje sumu 911 584 €.
ÚSŽZ dodržuje termíny, ktoré zverejnil vo svojej „Výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2014“ ešte začiatkom októbra 2013. Uzatváranie dotačných zmlúv a poskytovanie dotácií ÚSŽZ začne už v polovici marca 2014.
 
RNDr. Igor Furdík
      predseda
25.2.2014