Alfonz Bednár: Tvorivý život v opozícii

V októbri 2014 uplynulo sto rokov od narodenia prozaika a filmového scenáristu Alfonza Bednára. Na jar minulo sto rokov od narodenia prozaičky Kataríny Lazarovej. Na tú sa už dávno zabudlo, hoci v päťdesiatych rokoch patrila k popredným a vari aj odvážnym autorom. Ani Bednárova storočnica nevzbudila väčšiu pozornosť, no filozofická fakulta bystrickej univerzity pripravila o ňom zborník. Pred pár rokmi (2010) mali storočnice Alexander Matuška, Ján Kostra, Michal Chorváth, kultúrny ohlas bol minimálny. Nie sme my Slováci veľmi všímaví k tým, ktorí už odišli, hoci sa predtým viacerí z nich zapísali veľkými písmenami.

 

Takto uvádza svoju esej v denníku PRAVDA literárny historik VLADIMÍRPETRÍK. Žiada sa pri uvedení skvostného literárno-historického, priam beletristicky spracovaného svedectva zameraného na DIELO A OSUD ALFONZA BEDNÁRA dodať, že v Petríkovom prípade nejde  iba o akési „povinné“ chronologické vyratúvanie panteónu velikánov slova, príbehov, veršov a myšlienok, ktoré prežijú – chce sa tomu veriť – ešte stáročia. Prestížny literárny historik búši na bránu národného svedomia, cti a hrdosti, apeluje na úctu k velikánom, ktorá tak prekliato zaniká v toku času, pohlteného nemilosrdnou a často bezcitnou pakultúrou vzťahov, podliehajúcich „lacnej“ komerčnosti. (pom)

 

PODROBNE O ALFONZOVI BEDNÁROVI

ČÍTAJTE NA PORTÁLI DENNÍKA PRAVDA:

http://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/335631-tvorivy-zivot-v-opozicii/

 

Vladimír Petrík (1929)

Dlhé roky pôsobil v Ústave slovenskej literatúry SAV, bol redaktorom časopisov Slovenská literatúra, Kultúrny život, Slovenské pohľady. Knižne vydal o.¤i. Hľadanie prítomného času (1970), Človek v Jégého diele (1979), Hodnoty a podnety (1980), Slovenský román sedmdesátých let (1987), Proces a tvorba (1990), Desaťročie nádejí a pochybností (2000).

V roku 2009 vo vydavateľstve Slovart vyšla životopisná kniha – rozhovor Hľadanie minulého času, v ktorej Vladimír Petrík odpovedá na otázky kolegu, literárneho vedca Vladimíra Barboríka. Pôsobí ako člen viacerých literárnych porôt – Cena Jána Johanidesa, Cena Dominika Tatarku, ceny Literárneho fondu, v rokoch 2010 a 2012 Cena Anasoft litera.

 

Na titulnej fotografii:

Alfonz Bednár