Alžbeta Hollerová Račková o ročenkách Slovákov v Maďarsku

O Slovákoch žijúcich v Maďarsku sa hovorí, že sú nielen zdatní spisovatelia, ale aj radi čítajú. K ich najobľúbenejším publikáciám určite patria aj slovenské kalendáre. Čestné miesto majú v každej slovenskej domácnosti. Prečo si takéto ročenky písali? Vysvetlí to a celú problematiku priblíži Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

Náš kalendár a Čabianský kalendár – ročenky Slovákov z Maďarska na rok 2016 prezentovali začiatkom apríla krajania – Slováci z Maďarska – Békešskej Čaby a z Mlynkov spod Pilíšu, spolu s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí aj v Bratislave. V atmosfére priateľského stretnutia s viacerými poprednými osobnosťami vedecko-pedagogickej odbornej verejnosti zaoberajúcimi sa krajanskou problematikou priblížila v priestoroch Starého evanjelického lýcea v Bratislave Alžbeta Hollerová Račková obe ročenky Ingrid Slaninkovej, redaktorke Radia Slovakia International RTVS, autorke pravidelného cyklu pre krajanov Slováci vo svete.

 

Stiahnuť audio súbor


FOTO: IMRICH FUHL