Analytické, poradenské a administratívne služby pre ÚSŽZ

http://www.uszz.sk/data/files/vyzva%20VO.pdfAnalytické, poradenské a administratívne služby pre ÚSŽZ