Andrej Bučko zastupuje Slovákov žijúcich v Austrálii

Počas zasadnutia Zboru poradcov (13.-14. októbra 2011) predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák vymenoval za nového člena tohto zboru Andreja Bučka, ktorý 15 rokov žije a pôsobí ako rozhlasový publicista a manažér významných športových a kultúrnych podujatí v austrálskom Melbourne.

Mnohorakosť profesijných aktivít, ľudské dispozície, ako aj tvorivý individuálny prístup k oživeniu krajanskej komunity v Austrálii, sú zásadným fundamentom, aby v osobe A. Bučka mali Slováci žijúci v Austrálii dôstojného zástupcu v Zbore poradcov, vďaka ktorému sa krajania, žijúci v najvzdialenejšej časti zemegule od Slovenska, môžu intenzívnejšie a priamočiarejšie zbližovať so svojou domovinou. Mediálne a manažérske skúsenosti a permanentné aktivity na prospech slovenskej komunity v Austrálii najmä v oblasti kultúry, kultivovania slovenského jazyka v časti najmladšej migračnej vlny Slovákov na zelený kontinent, ako aj neustály priamy kontakt so Slovenskom, akcentujú pozíciu a poslanie A. Bučka v Zbore poradcov.

Otec piatich detí, ktorý sa do Austrálie odsťahoval v roku 1996, prejavil svoj novinársky (absolvent fakulty žurnalistiky Petrohradskej univerzity – 1985) a postupne aj manažérsky talent ešte počas pôsobenia v redakciách TIP-u, Pravdy a SME, v ktorých prezentoval nielen erudovanosť názorov a postrehov športového publicistu, ale aj úctu k presnosti faktov, čistote jazyka, pričom s jeho vrodenou zodpovednosťou mal zakaždým na mysli koncového „hráča“ – čitateľa. Vďaka týmto „bučkovsky“ cieľavedome pestovaným dispozíciám získal rešpekt najmä v radoch odborníkov v hokejovom a tenisovom dianí.

A. Bučko absolvoval niekoľko MS v hokeji, množstvo najvýznamnejších tenisových turnajov, vrátane grandslamových. Jeho zdravá ambicióznosť posúvala aj v manažérskej činnosti. Ešte počas pôsobenia na Slovensku sa úspešne zhostil ako mediálny šéf piatich tenisových exhibícií v Bratislave s účasťou Lendla, Beckera, Grafovej, Hingisovej, Navrátilovej a ďalších, ako spoluorganizátor sa podpísal pod úspešnosť návštevy futbalovej legendy Pelého v Košiciach v roku 1994.

Húževnatosť a schopnosť adaptability v novom prostredí prejavil A. Bučko aj po rozhodnutí opustiť Slovensko a otvoriť nové kapitoly svojho súkromného i profesijného života v Austrálii, ktorá ho očarila aj vďaka jeho tenisovým putovaniam športového novinára, keď sa okrem plnenia pracovných povinností mal možnosť bližšie zoznámiť so životom slovenskej komunity. Začiatky v Melbourne však neboli jednoduché, okrem kontaktov s redakciami na Slovensku sa totiž musel na istý čas vzdať svojej najmilšej aktivity – žurnalistiky. Najmä vďaka jazykovým dispozíciám (okrem aktívnej a plynulej angličtiny a ruštiny Andrej obratne používa podľa potreby nemčinu, maďarčinu, poľštinu a chorvátčinu) si postupne vybudoval významnú pozíciu v Casino Crown Club v Melbourne – najväčšom kasíne na južnej pologuli, kde svoje pôsobenie ukončil na pozícii manažéra pre public relations a kultúrnych akcií. Ďalšie štyri roky pôsobil vo Wyndham Vacations Asia Pacific Sales Consultant, kde sa bližšie zoznámil s finančným svetom a cestovným ruchom vo firme, ktorej predmetom bol predaj dovoleniek do celého sveta.

Od roku 2001 pôsobí Andrej Bučko v Rádiu SBS v Melbourne, kde v súčasnosti zastáva post vedúceho slovenského vysielania. Postup na takúto významnú pozíciu nebol priamočiary, jeho úspech ovplyvnil prístup športového novinára, keď sa ako vyslaný reportér Rádia SBS zúčastňoval na významných športových podujatiach (naposledy MS 2010 vo futbale v JAR). Okrem toho, že hlas A. Bučka môžu poslucháči slovenského vysielania Rádia SBS počuť v pravidelnej nedeľňajšej moderovanej mozaikovej publicistickej relácii, naprieč celou Austráliou jeho meno rezonuje aj vďaka jeho neutíchajúcim manažérskym aktivitám. Mal veľký podiel na úspešných koncertoch K. Gotta, H. Vondráčkovej, P. Nagya a ďalších v Melbourne, ktoré ako skúsený moderátor aj konferoval.

Vari najvýznamnejšími počinmi A. Bučka v rámci pripomenutia a šírenia tradičnej slovenskej kultúry a folkloristiky v radoch Slovákov žijúcich v Austrálii bolo organizovanie historicky najväčších svetových turné súboru Lúčnica v rokoch 2007 a 2010 do Austrálie, pod ktoré sa stále veľký košický vlastenec podpísal ako manažér, promotér a organizátor. Bezpochyby stojí za zmienku fakt, že vďaka marketingovým schopnostiam A. Bučka v rámci oboch turné Lúčnice bolo v austrálskej televízii odvysielaných 155 reklamných upútaviek, vďaka ktorým sa mnohí obyvatelia kontinentu protinožcov mali možnosť vari aj po prvý raz na diaľku dotknúť s čarom Slovenska.

V Zbore poradcov predsedu ÚSŽZ M. Vetráka by mal mať A. Bučko na starosti kultúru, šport a jednotnú prezentáciu Slovenska prostredníctvom našich krajanov v zahraničí.