Anička Jurkovičová: Krásna, vzdelaná a nadaná opora štúrovcov

Hoci nosila sukne, dokázala v ťažkých časoch veľa. V 19. storočí sa odvážila vystúpiť proti spoločenským predsudkom a zakoreneným predstavám. Oči na nej mohli nechať viacerí štúrovci. Po tom, čo ju jeden z nich odmietol, zaľúbila sa do druhého a celý život mu bola veľkou oporou. Vyvrátila tak mylnú predstavu Ľudovíta Štúra, že žena je v mužskom boji za slobodu len príťažou. Jozef Miloslav Hurban urobil dobre, že sa nenechal odradiť a Annu Jurkovičovú si vzal. Tejto výnimočnej žene venuje denník Pravda ďalšiu časť seriálu Po stopách štúrovcov. V denníku PRAVDA ju priblížila redaktorka ŽANETA JANEČKOVÁ.

Anna sa narodila do rodiny učiteľa Samuela Jurkoviča 6. apríla 1824. Jurkovič vtedy ešte netušil, že na výchovu svojich detí zostane sám. S manželkou Katarínou ich majú šesť, prežijú len Júlia, Anna a Emília. Detstvo strávi Anna v rodnom dome v Novom Meste nad Váhom. Záznamy o tom, ako ho tu Anna prežila, v meste nemajú.

Inšpirovala ženy, aby vyšli na dosky

V roku 1831 sa rodina sťahuje do Sobotišta, kde Jurkovič prijíma ponuku na miesto učiteľa. Práve tu nastanú v Anninom živote zlomové okamihy. Jeden prichádza pár mesiacov po príchode na Záhorie. Anna má osem rokov, keď jej zomiera mama.

„Apko“ svoje dcéry vzdeláva a podnecuje u nich lásku k národu. Anna však nie je len rozhľadená, má aj herecké nadanie. To sa prejaví v miestnom ochotníckom divadle, ktoré zakladá jej otec. Jurkovič považoval divadlo za účinný nástroj na šírenie vzdelanosti a osvety.

Hrať v Slovenskom národnom divadle nitrianskom však nie je pre Annu jednoduché. Na divadelnú scénu, i keď ochotnícku, ženy prístup nemajú. Tak ako ho nemajú ani k vzdelaniu. Všetky úlohy hrajú muži. Vidieť hercov v sukniach nie je preto nič výnimočné.

Divadlu sa na území Slovenska venujú v tých časoch najmä študenti. Jurkovič vedie vo svojom ochotníckom divadle skupinu mladíkov z bratislavského lýcea, ktorí sa aktivizujú okolo Ľudovíta Štúra. O fungovaní divadla vedie Jurkovič rukopisnú kroniku. Nachádza sa tu aj záznam z prvého vystúpenia z 5. augusta 1841, v ktorom hrala aj 17-ročná Anna.

Zhostila sa jedinej ženskej úlohy Aničky Dobrožilovej v Kotzebuovej fraške Starý kočiš Petra III. Namiesto pochvál sa Anna stáva terčom útokov. „Ešte pred predstavením ju mnohí odhovárali od takého nepremysleného činu, ktorým si môže poškodiť dobrú povesť. Našli sa aj takí, čo sa jej vyhrážali,“ uvádza vo svojom článku novomestská knižnica.

O jej pôsobení medzi ochotníkmi kolujú po okolí najnemožnejšie klebety. „Povrávalo sa, že k divadlu ju priviedla túžba po vydaji. Čudovali sa i jej otcovi, že ju v tej veci lepšej prozreteľnosti nenaučil,“ uvádza ďalej knižnica. Annu to však od hrania neodrádza a nacvičuje ďalšie divadlá. Túži aj po vážnejších úlohách. Aj vďaka jej odvahe sa k divadlu postupne pridávajú ďalšie ženy.

„Prvé predstavenie odohrali v miestnej krčme, budova už dnes nestojí,“ hovorí Drahoslava Mrázová z Obecného úradu v Sobotišti. Na jednu z prvých slovenských herečiek spomínajú v jej rodnom meste Festivalom Anny Jurkovičovej. Je to celoslovenská prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov. Prvý ročník sa konal v roku 1998.

Anna a jej štúrovské lásky

Popri divadle spoznáva mladá dievčina lásku. Ochotníci sa stretávajú v dome Jurkovičovcov, do oka preto padne viacerým štúrovcom. Za svoju študentskú, no nikdy nenaplnenú lásku ju považoval Ján Francisci Rimavský. Zmieňuje sa o tom aj vo svojom vlastnom životopise, ktorý vyšiel v roku 1909.

 

Zo života Anny Jurkovičovej-Hurbanovej

 • narodila sa 6. apríla 1824 v Novom Meste nad Váhom v rodine učiteľa Samuela Jurkoviča
 • v roku 1831 odišla rodina do Sobotišťa na Záhorie, kde Jurkovič prijal ponuku na miesto učiteľa
 • o rok neskôr prišla Anna o mamu
 • 5. augusta 1841 stvárnila ako 17-ročná jedinú ženskú úlohu v prvom predstavení ochotníckeho divadla, ktoré založil jej otec
 • počas pôsobenia v divadle sa zoznámila so štúrovcami a so svojím budúcim manželom Jozefom Miloslavom Hurbanom
 • sobáš s Hurbanom sa konal 7. októbra 1845 v evanjelickom kostole v Sobotišti
 • po svadbe odišli mladomanželia na evanjelickú faru v obci Hlboké, kde Hurban pôsobil ako farár od roku 1843
 • 16. januára 1847 sa Hurbanovcom narodí prvé dieťa Svetozár Hurban Vajanský
 • revolučné roky 1848–1849 strávi Anna u svojej sestry Júlie v Rusave na Morave, v Prahe i vo Viedni
 • po skončení revolúcie sa Hurbanovci vrátili na faru v Hlbokom, kde žili až do Hurbanovej smrti 21. februára 1888
 • zomrela 2. februára 1905 v Martine, kde strávila posledné roky svojho života u syna Konštantína

 

Na titulnej fotografii:

Mladá Anna Jurkovičová, prostredná dcéra Samuela Jurkoviča, očarila viacerých štúrovcov.

Autor: LITERÁRNY ARCHÍV SNK

 

Na snímke vo fotogalérii:

Rodinná fotografia Hurbanovcov vznikla na výstave výšiviek v Martine v roku 1887. Zľava syn Vladimír Hurban, nevesta Augusta Hurbanová (neter Ľ. Štúra), synovia Bohuslav Hurban, Konštantín Hurban a Svetozár Hurban-Vajanský. V dolnom rade zľava vnučka Oľga (dcéra S. Hurbana-Vajanského), manželka Anna Jurkovičová-Hurbanová a rodina S. Hurbana-Vajanského, dcéra Viera, manželka Ida Hurbanová a syn Vladimír Ladislav Hurban.

Autor: LITERÁRNY ARCHÍV SNK

 

CELÝ PRÍBEH ANIČKY JURKOVIČOVEJ

ČÍTAJTE NA PORTÁLI DENNÍKA PRAVDA

http://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/363217-anicka-jurkovicova-krasna-vzdelana-a-nadana-opora-sturovcov/