Anna Divičanová a Samuel Boldocký poctení Cenou Ondreja Štefanka počas medzinárodnej konferencie dolnozemských Slovákov v Nadlaku

Tematikou a otázkami slovensko-slovenského dialógu a vzťahov (hornozemsko-dolnozemských) v kontexte ich politicko-spoločenského, sociálno-národného a jazykového vývoja z aspektu kultúrnej histórie sa zaoberala v dňoch 19.-21. marca 2015 v Nadlaku medzinárodná konferencia nadpísaná názvom „V tvorivej symbióze medzi Dolnou zemou a Slovenskom“. Na konferencii, ktorej v prvý pracovný deň udalosti – v piatok 20. marca v predpoludňajšom programe –  predchádzalo dekorovanie nových laureátov Ceny Ondreja Štefanku, sa zúčastnil aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V pracovnej časti konferencie v piatok a sobotu odzneli v programe referáty popredných slovenských odborníkov – historikov, etnológov, jazykovedcov, osobností vedy, literatúry, umenia a cirkvi, ako aj významných predstaviteľov vzdelanostného, kultúrneho a duchovného života Slovákov na Dolnej zemi. K slovu sa, prirodzene, dostali vo svojich príspevkoch aj pozvaní odborníci v súvislostiach nastolenej problematiky zo Slovenska.

Počas prvého dňa konferencie sa jej účastníkom v prítomnosti Dušana Šomráka, viceprimátora mesta Nadlak, prihovorili aj hostiaMiroslav Číž, podpredseda Národnej rady SR, JE Ján Gábor, veľvyslanec SR v Bukurešti, Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Adrián Miroslav Merka, poslanec pre národnostné menšiny Parlamentu Rumunskej republiky a predseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a ďalší.

(Program celého podujatia aj s menoslovom prednášajúcich a témami ich vystúpení prinášame v prílohe PROGRAM KONFERENCIE .)

 

Cena Ondreja Štefanka 2015

V slávnostnej časti konferencie „V tvorivej symbióze medzi Dolnou zemou a Slovenskom“  bola v piatok 20. marca Cena Ondreja Štefanka 2015 udelená dvom laureátom – pani Anne DIVIČANOVEJ z Maďarska a pánovi Samuelovi BOLDOCKÉMU zo Srbska.

Obaja ocenení patria desaťročia  vďaka ich prínosnej, objavnej a inšpiratívnej vedecko-výskumnej, literárnej, esejistickej a publicistickej práci, ako aj ich osobnostnému vkladu na prospech spolkového a kultúrno-duchovného života Slovákov v Maďarsku a Srbsku, ku kľúčovým pilierom potvrdzovania slovenskosti a povzbudzovania národného sebavedomia Slovákov v prostrediach väčšinových národov v ich domovských krajinách.

Novým laureátom Ceny Ondreja Štefanka úprimne blahoželáme!

VIAC O ICH PROFESIJNOM I ĽUDSKOM VKLADE ČÍTAJTE NA:

ANNA DIVIČANOVÁ

SAMUEL BOLDOCKÝ

 

Cena Ondreja Štefanka (na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme) sa od roku 2009 udeľuje každoročne dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta. Cenu udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

Doterajšími laureátmi Ceny Ondreja Štefanka sú:

– za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete:

Víťazoslav Hronec zo Srbska (2009), Ivan Miroslav Ambruš z Rumunska (2010), Viera Benková zo Srbska (2011), Juraj Antal Dolnozemský z Maďarska (2012), Peter Andruška zo Slovenska, Michal Harpáň zo Srbska (2013) a Michal Babiak zo Slovenska (2014);

– za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete:

Anna Ištvánová z Maďarska (2009), Mária Katarína Hrkľová zo Slovenska (2010), Etelka Rybová z Maďarska (2011), Imrich Kružliak z Nemecka (2012), Pavel Hlásznik z Rumunska (2013), Nina Holá z USA a Katarína Melegová Melichová zo Srbska (2014).

Ondrej Štefanko bol zakladajúcim a dlhoročným predsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, zakladateľom Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, prvým podpredsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí, šéfredaktorom viacerých slovenských časopisov a významný spisovateľ, básnik, esejista,  kultúrny dejateľ. Bol stmeľujúcou a mnohokrát aj smerodajnou osobnosťou slovenskej Dolnej zeme a – v určitých momentoch – aj celého slovenského zahraničia.

PODROBNEJŠIE O ONDREJOVI ŠTEFANKOVI ČÍTAJTE NA:

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/632/ondrej-stefanko—slovensky-basnik-z-rumunska

 

Medzinárodnú konferenciu „V tvorivej symbióze medzi Dolnou zemou a Slovenskom“  organizuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

PROGRAM KONFERENCIE

 

Na titulnej fotografii:

Laureáti Ceny Ondreja Štefanka 2015: Anna Divičanová a Samuel Boldocký.

Na snímkach vo fotogalérii:

Sekvencie prvého dňa medzinárodnej konferencie „V tvorivej symbióze medzi Dolnou zemou a Slovenskom“ v Nadlaku.

 

FOTO: ANNA RAU-LEHOTSKÁ, Nadlak