Architekt Peter Černo s prednáškou na STU

Slovenská technická univerzita – Fakulta architektúry pozýva všetkých záujemcov a priaznivcov staviteľského a architektonického kumštu na prednášku Dipl. Ing.  Arch. Akad. Arch. Petra Černu, významného slovenského architekta, žijúceho a pôsobiaceho v Nemecku.

Prednáška Petra Černu sa uskutoční v utorok 3. decembra 2013 o 18.00 h v Aule Emila Belluša v budove STU – Fakulte architektúry na Námestí slobody 19 v Bratislave. S úvodným predslovom vystúpi Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

POZVÁNKA