Architekta Ladislava Rada predstavuje vo štvrtok v Bratislave prof. Peter Lizoň z USA

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pokračuje v spolupráci so Spolkom architektov Slovenska spoluúčasťou na podujatí Architekt Ladislav Rado, princípy sú absolútne. Koná sa vo štvrtok 6. októbra o 17. hod v sídle spolku na Panskej ul. 15.

Ladislav Rado narodil sa 6. februára 1909 v Čadci (charakteristickom pre dejiny slovenského výtvarného umenia pôsobením tvorivo významnej Generácie 1909). Roku 1934 absolvoval štúdium architektúry na Českom výtvarnom učení technickom v Prahe, po promócii pracoval v ateliéri Bohuslava Fuchsa v Brne. Roku 1939 odišiel na pozvanie Waltera Gropiusa do USA študovať na Harvardskú univerzitu. Stal sa tam úspešným architektom povojnovej generácie, projektoval diela realizované v Amerike i na ďalších kontinentoch. Pôsobil ako hosťujúci profesor na Yale Univerzity, kde prednášal do sklonku svojho života. Zomrel roku 1993 v USA.

Výstavu Architekt Ladislav Rado, princípy sú absolútne pripravil a pred jej otvorení uvedie prof. Dr. h.c. Ing. akad. arch. Peter Lizoň, PhD  (1938), jeden zo súčasných slovenských architektov pôsobiacich v zahraničí. Promoval na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej a na oddelení architektúry Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Ako slobodný architekt/výtvarník realizoval v Bratislave napríklad športoviská pre Vysokú školu ekonomickú, interiéry pre Živnostenskú banku, pre administratívnu budovu Omnia či výstavu Zlatnícke cechy v Rytierskej sále na Bratislavskom hrade. Na Ústave stavebníctva a architektúry SAV pracoval na výskumných úlohách. Bol spoluzakladateľom a prvým redaktorom časopisu Architektúra a urbanizmus. Publikoval v odborných periodikách i v dennej tlači, pripravoval relácie pre televíziu a rozhlas. Zo Slovenska emigroval niekoľko dní po augustovej okupácii 1968 a usadil sa v štáte Pennsylvánia v USA. Roku 1971 promoval na Pensylvánskej univerzite (University of Pennsylvania). Ako pedagóg učil na viacerých amerických univerzitách a prednášal na školách po celom svete. Bol prvým pedagógom v Amerike, ktorý pripravil a prednášal predmet Architektúra a urbanizmus v strednej Európe s dôrazom na československú avantgardu. Fakulta architektúry STU ho menovala hosťujúcim profesorom pre vyučovanie zahraničných študentov v rámci európskeho Socrates/Erasmus programu. Žije na Floride.

Na stiahnutie: Pozvánka