Argentína – slávnostný akt odhalenia pamätnej mramorovej dosky

Dňa 5.12.2013 sa uskutočnil v meste Resistencia v provincii Chaco v Argentíne slávnostný akt odhalenia pamätnej mramorovej dosky k 90. výročiu príchodu prvých slovenských krajanov do provincie Chaco. Pamätnú dosku osadenú na Česko-Slovenskom námestí odhalila primátorka mesta pani Aida Beatriz Ayala spolu s konzulom slovenského zastupiteľského úradu v Buenos Aires.

Primátorka pred viac ako 300 hosťami v prejave vyzdvihla morálnu silu slovenských predkov a poďakovala sa prítomným potomkom Slovákov za budovanie a scivilizovanie tejto časti Argentíny, ktorá v dvadsiatych rokoch minulého storočia patrila k najzaostalejším a najdivokejším v krajine.

Slávnosť k 90. Výročiu príchodu prvých Slovákov do Chaca bola doplnená odhalením druhej mramorovej dosky k dvadsiatemu výročiu nezávislej a samostatnej Slovenskej republiky, ktorú dali vyrobiť krajania v Resistencii.

Slávnostné odhaľovanie pamätných dosiek na námestí sa bolo doprevádzané  koncertom zboru zo Slovenska Adoremus. Spevácky zbor mal následne vystúpenie v najväčšom kultúrnom dome v Resistencii pred cca 400 návštevníkmi.