Asociácia študentov v Libanone šíri dobrú povesť o Slovensku

V nedeľu 1. marca 2015 sa v Bejrúte uskutočnila voľba prezidenta a nového vedenia Asociácie absolventov českých a slovenských vysokých škôl v Libanone.  Svoju pozíciu na ďalšie dva roky obhájil súčasný prezident asociácie Dr. Jaafar Abdulkhalek. Post viceprezidenta získal Ing. Hassan Nasralah a tajomníkom asociácie sa stal  Dr. Michel Al Murr.

Asociácia absolventov českých a slovenských vysokých škôl v Libanone reprezentuje záujmy slovenskej a českej komunity v Libanone. Asociáciu, v mene Slovenskej republiky, svojou účasťou na jej sneme podporil zástupca veľvyslanca a konzul Mgr. Ivan Kratochvíl, ktorý potvrdil dlhodobý záujem SR podporovať spolok.

Konzul SR vysoko ocenil  všetky minulé aktivity asociácie spojené s prezentáciou Slovenska,  vytváraním širšieho povedomia o našej krajine a získavaním nových sympatizantov a priateľov Slovenska v Libanone. Vyjadril presvedčenie, že Asociácia bude aj naďalej plniť dôležitú úlohu stabilného piliera pre pestrú slovenskú a českú komunitu žijúcu v Libanone.