Ateliér fotografie pre reportérov z krajanských médií v Banskej Štiavnici v RSI RTVS

V uplynulých dňoch sa v Banskej Štiavnici stretli 15 krajanskí žurnalisti z Česka, Chorvátska, Kanady, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska a Srbska. Pricestovali na školu žurnalistiky, ktorú zorganizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V priebehu ôsmich dní absolvovali účastníci projektu obsažný program, počas ktorého mali možnosť konfrontovať svoje fotografické ambície a praktickú zručnosť so špičkovými slovenskými fotografmi európskeho ba až svetového dosahu, rovnako sa zoznamovali prostredníctvom neformálnych debát s osobnosťami Banskej Štiavnice z oblasti pamiatkarstva, múzejníctva, literatúry a umenia s historicko-kultúrnym posolstvom mesta pod Sitnom s jedinečným geniom loci.

Medzi účastníkov 16. ročníka Tvorivej školy žurnalistiky zavítala s reportážnym mikrofónom aj Ingrid Slaninková, redaktorka Radia Slovakia International RTVS, ktorá oslovila niekoľkých krajanských reportérov z týždenníkov a mesačníkov v prostrediach Slovákov v zahraničí. O žurnalistickom prínose Ateliéru fotografie sa pozhovárala aj s odborným gestorom projektu Mariánom Pauerom a gestorom Ateliéru fotografie za ÚSŽZ Ľudom Pomichalom.

Tvorivá škola žurnalistiky sa po prvý raz v jej 16-ročnej histórii konala mimo Bratislavy, voľba Banskej Štiavnice bola podmienená tak tematickým obsahom, ako aj symbolikou, keďže Ateliér fotografie sa konal na počesť svetoznámeho štiavnického rodáka Deža Hoffmanna, jedinečného a jediného  oficiálneho fotografa legendárnej hudobnej skupiny Beatles.

Stiahnuť audio súbor 

 

Na titulnej fotografii:

Dežo Hoffmann, štiavnický rodák, jedinečný fotograf  legendárnej skupiny Beatles. Jemu bola symbolicky venovaná Tvorivá škola žurnalistiky ÚSŽZ 2017 – Ateliér fotografie.

Reprofoto: Paul Stacho