Aurel Hrabušický: Plickova pieseň o stratenom raji

Prednedávnom uplynulo 120 rokov odo dňa, kedy sa narodil KAREL PLICKA –  začína svoju esej v denníku PRAVDA teoretik umenia AUREL HRABUŠICKÝ. A pokračuje, akým posolstvom má byť pre súčasníka jeho tok myšlienok, premýšľaní a dumiek, najmä však vedecky, historicky a odborne podoložené pôsobenie a význam Karla Plicku v našom časopriestore: „Nechcem však predložiť príležitostný článok, akýsi rozšírený variant hesla z wikipédie, ktorým si pripomenieme zásluhy „jubilanta". Skôr sa aj za čitateľov budem pýtať, čím nás Plickova osobnosť a dielo môžu zaujať i dnes.“

Karel (Karol) Plicka, ako píše Aurel Hrabušický, je legendárnou postavou predovšetkým slovenskej, ale aj československej či českej kultúry. „Tešil sa okrem iného veľkej výsade – desaťročia mal svojho verného Eckermanna – etnológa a filmového dokumentaristu Martina Slivku, ktorý o ňom a s ním nakrútil tri stredometrážne filmy a vydal aj monografiu, azda najobsiahlejšiu, aká kedy vyšla o fotografovi a filmárovi pôsobiacom na Slovensku.“

ESEJ AURELA HRABUŠICKÉHO O PRÍNOSE

KARLA PLICKU PRE SLOVENSKO, SLOVÁKOV,

PREDOVŠETKÝM VŠAK PRE SLOVENSKÚ KULTÚRU

A JEJ TRVALÉ HODNOTY,

ČÍTAJTE NA PORTÁLI DENNÍKA PRAVDA:

 

http://zurnal.pravda.sk/portret/clanok/334621-plickova-piesen-o-stratenom-raji/

 

Fotografia na titulke: Karel Plicka

K. Plicka: Dievčatá v sviatočnom odeve, Heľpa, 1930 (Zbierka SNM – Múzeum v Martine)

FOTO: PRAVDA