Autorský večierok Jána Milčáka v redakcii Život v Krakove

Vo štvrtok 9. októbra 2014 sa spisovateľ Ján Milčák stretol s čitateľmi v priestore redakcie Život Krakove. Bolo to jeho prvé stretnutie s čitateľskou obcou v tomto meste. Porozprával prítomným o inšpiráciách a skúsenostiach zo svoje autorskej práce. Čitatelia mali možnosť nahliadnuť do jeho kníh, ktoré im autor doniesol na ukážku.

Ján Milčák je známym autorom beletrie pre dospelých, rozprávkových kníh pre deti a rozhlasových hier, ktoré boli preložené do viacerých svetových jazykov. Povolaním je lekár, ale ako uviedol, to mu len pomáha v kontakte s čitateľskou obcou. Večierka sa zúčastnili študenti slovakistiky Jagelovskej univerzity spolu s pani lektorkou Adelou Gabríkovou a ďalší milovníci literatúry a kníh.

 

(aj)

FOTO: AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ