Báčsky Petrovec a Kulpín v znamení kultúrno-spoločenského víkendu

Slováci v srbskej Vojvodine doslova prekypujú kultúrno-spoločenskými aktivitami aj v období, ktoré sa predsa len viac spája s letnými dovolenkami. Z pozoruhodných podujatí, ktoré môžete stihnúť, ak navštívite počas víkendu Báčsky Petrovec a Kulpín, určite nevynechajte dve z aktuálnej ponuky.

Michal Hasík – 50 rokov umeleckej tvorby

V piatok 29. júla 2011 o 19.00 h v Báčskom Petrovci, v novej súkromnej galérii (Svätoplukova 13, poza matičný dom), sa uskutoční vernisáž retrospektívnej výstavy kulpínskeho maliara Michala Hasíka. Otvorením vlastnej galérie, ako aj retrospektívnej výstavy a prezentáciou monografie, oslávi Michal Hasík 50 rokov umeleckej tvorby.

http://www.kulpin.net/aktuality/michal-hasik-50-rokov-umeleckej-tvorby.html

Predslávnosťové dni v Kulpíne 2011
Tohtoročné Predslávnosťové dni v Kulpíne (PDvK) sa uskutočnia v sobotu a nedeľu 30. a 31. júla 2011. Miestna organizácia Matice slovenskej v Srbsku (MOMSS), ktorá je organizátorom podujatia, si v tomto roku pripomína 20-ročnicu obnovenej činnosti, preto aj štandardná náplň PDvK bude bohatšia. Rozšírené budú o Medzinárodné preteky cyklistov a miestna matičná organizácia vo foyeri rekonštruovaného Domu kultúry usporiada foto-prezentáciu dvadsaťročnej činnosti.

http://www.kulpin.net/aktuality/predslavnostove-dni-v-kulpine-2011.html