Báčsky Petrovec ožil dianím 56. Slovenských národných slávností

Slávnostný otvárací ceremoniál 56. Slovenských národných slávností odznel v piatok 4. augusta 2017 podvečer v sále Slovenského vojvodinského divadla. Slávnosti v divadelnej sieni otvoril pokrajinský tajomník pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Miroslav Štatkić.

Program uviedli hymny Srbskej republiky a následne  hymny Slovenskej republiky. Zahrali ju a zaspievali ich spoločne spevácky zbor Zvony a hudobný orchester Orchestrík zo Selenče pod vedením dirigenta Juraja Súdiho, ktorý zaspieval aj hymnickú pieseň Otcova roľa. V pokračovaní programu, trvajúceho asi 50 minút, sa striedali hudobné a spevácke vystúpenia s prejavmi oficiálnych hostí otváracej slávnosti.

Medzi prvými sa prihovorili predstavitelia spoluorganizátorov SNS. Prítomných ako prvý privítal, po slovensky a po srbsky, starosta obce Báčsky Petrovec Srđan Simić. Po ňom sa ujali slova predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová a predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka. Prítomným sa prihovorili aj dvaja hostia zo Slovenskej republiky: štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo.

Kultúrno-umelecký program bol pomerne skromný. Publikum v sále, v ktorej sme si všimli pomerne veľa neobsadených miest, odmenilo potleskami výkony speváčok Vladimíry Sabovej Jarmily Kolárovej ako i maestra harmonikára Ondreja Maglovského. On taktiež hudobne sprevádzal aj komorný zbor Musica Viva, ktorý pesničkou o Petrovci, uzavrel prvý z dvoch otváracích programov.

Vítanie hostí

Moderátorka Andrea Lačoková, okrem už spomenutých hostí menovite privítala aj veľvyslankyňu Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčekovú, poslankyňu v Zhromaždení Srbskej republiky Libušku Lakatošovú, štátnych tajomníkov ministerstvách Srbskej republiky Ivana BošnjakaZorana Kasalovića, biskupa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku Samuela Vrbovského, generálneho konzula Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Igora Furdíka.

Privítala aj poslancov v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny Tatjanu Vujačićovú a Pavla Surového, primátora Nového Sadu Zdravka Jelušića, riaditeľa Verejného komunálneho podniku Gradsko zelenilo v Novom Sade Miloša Egića, predsedu Matice bunjevskej Zdenka Vodića, predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča, prednostu okresného úradu Žiliny Michala Lavríka.

Prívet patril aj delegáciám partnerských miest Babušnice, Vukovára, Starej Ľubovne, Martina, Nitry, Ružomberka, Rieky a Nadlaku, taktiež hlavám miest a obcí Báčska Palanka, Báč, Vrbas a Sombor.

Po ukončení slávnostného otvorenia 56. SNS v niekdajšom Dome kultúry čiže v SVD časť prítomných sa presunula do evanjelického chrámu Božieho. Tam sa uskutočnil v podstate ďalší otvárací ceremoniál pod názvom Sláva národa hodná je obetí.

JURAJ BARTOŠ,  Hlas ľudu

FOTO: AUTOR

 

Na titulnej fotografii:

Z kultúrnej časti slávnostného programu otvorenia 56. Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci – Vladimíra Sabová a Ondrej Maglovský.

Na snímkach vo fotogalérii počas prívetov účastníkom slávnostného programu:

Miroslav Štatkić.

Srđan Simić.

Rudolf Urbanovič a Andrea Lačoková.

Ján Varšo.

 

ČÍTAJTE AJ NA PORTÁLI

SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE:

Posolstvo ducha 56. SNS: Sláva národa hodná je obetí

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2369/posolstvo-ducha-z-56-sns-v-bacskom-petrovci-slava-naroda-hodna-je-obeti