Báčsky Petrovec pozýva na Slovenské národné slávnosti 2014

Každoročne v auguste sa v Petrovci stretávajú Slováci z celej Vojvodiny. Toto veľkolepé kultúrno-spoločenské podujatie, prezentujúce hrdosť i kumšt Slovákov v Srbsku, však ďaleko presahuje hranice Vojvodiny a navštevujú ho aj Slováci z okolitých štátov a hostia zo Slovenska. Náplň slávností tvoria kultúrno-umelecké programy, výstavy v galériách, rôzne stretnutia a zasadnutia spolkov nielen lokálneho, ale aj vyššieho stupňa. Potom sú tu i mnohé športové súťaže, ktoré ponúkajú trochu uvoľnenia pri pozeraní futbalu, či tenisu, ako píše portál Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov www.slovackizavod.org.rs . Tohtoročné, v poradí už 53. Slovenské národné slávnosti, sa konajú v dňoch 1. – 3. augusta  v Báčskom Petrovci.

Úprimný prejav slovenskosti

Aký je význam, zmysel a posolstvo Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci? Ide o chýrnu niekoľkodňovú prehliadku všetkého toho, čo si generáciami zachovali, rozvili a dodnes hrdo potvrdzujú generácie Slovákov, ktoré pred pomaly 300 rokmi osídľovali v oblasti súčasnej srbskej Vojvodiny Dolnú zem.

Dvakrát nenačim zdôrazňovať, že práve Slovenské národné slávnosti sa desaťročiami stali pre Slovákov v Srbsku, obzvlášť pospolitej komunity v Báčskom Petrovci a v jeho okolí, tou najpriezračnejšou formou prezentácie ich úprimnosťou preniknutého ducha národného povedomia, pýchou na slovenskosť vo všetkých jej prejavoch: fortieľom zručných remeselníckych rúk či nevšednosťou gurmánskych chutí počnúc, cez čaro umeleckých výtvorov insitnej i akademickej maľby, ľudovej výšivky a čipky či keramiky až spontánnosťou folkloristických obrazov na scéne plnej tanca, hudby, farieb a radosti zo života končiac.

A s ešte cennejšou, doslova nevyčísliteľnou pridanou hodnotou, pretože tomu všetkému celkom prirodzene tróni jazyk, vrava. Slovenčina, ktorej melodickosť, lahodná mäkkosť a ľúbivosť „na prvé ucho“ je v dobrom chytľavá. Dokonca natoľko, že Slováci zo Slovenska, navštevujúci s čoraz väčšou obľubou Báčsky Petrovec práve počas Slovenských národných slávností, veru banujú, že sa z jazyka, uchovávajúceho si aj v trochu archaickej podobe nevšedné čaro, nedá aspoň kúštik ukrojiť a zobrať so sebou pod Tatry tak, ako je tomu napríklad v prípade lahodnej petrovskej „klbásy“.

ĽUDO POMICHAL

 

PROGRAM SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH SLÁVNOSTÍ

27. júla 2014 (nedeľa)

19.00 – Vernisáž Petrovskje fodroške (SPŽ)

 30. júla 2014 (streda)

19.00 – Vernisáž 150 rokov slovenskej tlače vo Vojvodine (KŠH)

20.00 – Otvorenie Stánku ľudových remesiel (roh. Ul. chmeľovej a XIV. VÚSB)

 31. júla 2014 (štvrtok)

18.00 – Vernisáž Petrovské pohľady VI. Združenia petrovských výtvarných umelcov (priestory TO)

20.00 – Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže (Slovenský dom, B. Palanka)

 1. augusta 2014 (piatok)

10.00 – Otvorenie 10. medzinárodnej filatelistickej výstavy PETROVEC FILA 2014 (ZŠ Jána Čajaka)

11.00 – Otvorenie samostatnej výstavy Davora Kolarského (Dom MSS Ľudovíta Mišíka)

11.30 – Prijatie delegácií partnerských miest u predsedu Obce

17.00 – Vernisáž Podnikatelia – umenie a záľuba (PIS)

20.00 – Slovo ako hviezda stálica – vstupný program SNS (sieň SVD)

21.30 – Rocktón 2014 – koncert slovenských rockových skupín

2. augusta 2014 (sobota)

9.00 – Futbalový turnaj kohútikov (Vrbara)

9.00 – Vítanie hostí (SVD)

10.00 – Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS (sieň SVD)

12.30 – Deň otvorených dverí s príležitostným programom (chrám Boží SEAVC v Petrovci)

13.00 – Slávnostné otvorenie Jarmoku umenia (Ul. maršala Tita)

13.00 – Súťaž vo varení zajačieho paprikáša (Klub drobnochovateľov)

15.30 – Prezentácia kníh slovenských autoriek v organizácii ASSŽ (veľká sieň Obce)

16.30 – Koncert duchovnej hudby – Janko Siroma (organ) a dychový orchester SEAVC (chrám Boží SEAVC)

17.30 – Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov (veľká sieň Obce)

18.00 – Futbalový zápas veteránov FK Mladosť  . FK Slovan, Trstená (Vrbara)

20.30 – Z maľovanej lády – galakoncert našich folklórnych súborov (ihriská ZŠ)

3. augusta 2014 (nedeľa)

7.00 – Súťaženie športových rybárov (kanál DTD)

9.00 – Súťaženie stolných tenistov (ZŠ Jána Čajaka)

9.00 – Súťaženie poľovníkov (lovecký dom Lesík)

9.30 – Slávnosťové služby Božie (chrám Boží SEAVC v Petrovci)

10.00 – Turnaj SNS v šachu (hala ZŠ Jána Čajaka)

15.00 – Trampoty s vlkom – detské divadelné predstavenie SKOS Erdevík z Erdevíka (sieň SVD)

16.00 – Stretnutie slovenských novinárov (reštaurácia Aroma)

17.00 – Organový koncert Vladimíra Kopáčika (chrám Boží SEAVC v Petrovci)

18.00 – Futbalový zápas (Vrbara)

19.00 – Muška muške šušká – galakoncert detských folklórnych súborov (ihriská ZŠ)

21.00 – Ukážková inscenácia Dokonalá svadba – divadelné predstavenie OD KIS v Kysáči (sieň SVD)

 

Sprievodné manifestácie:

19. júla 2014 (sobota)

10.00 – Turnaj v malom futbale o putovný pohár veľvyslanca Slovenskej republiky JE Jána Varša (Kysáč)

26. – 27. júla 2014 (sobota – nedeľa)

17. Predslávnosťové dni v Kulpíne

31. júla 2014 (štvrtok)

19.00 – Prezentácia knihy a dokumentačná výstava o nestorovi slovenskej architektúry M. M. Harmincovi (ÚKVS, Nový Sad)

2. augusta 2014 (sobota)

8.30 – 14.00 – 2. Stretnutie zberateľov s burzou (ZŠ Jána Čajaka)

17.00 – Vyhodnotenie IV. fotokonkurzu archívnych fotografií ľudových zvykov a obyčají vojvodinských Slovákov (reštaurácia Aroma)

 

Tohtoročné Slovenské národné slávnosti finančne podporili:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Bratislava

Ministerstvo kultúry a informovania Republiky Srbsko, Belehrad

Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo

Pokrajinský sekretariát pre vedu a technologický rozvoj

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá