Báčsky Petrovec si obliekol šat jubilanta: Slovenské národné slávnosti vítajú účastníkov, umelcov a hostí na veľkolepej päťdesiatke podujatia

Tohtoročné jubilejné 50. Slovenské národné slávnosti sa uskutočňujú tradične v Báčskom Petrovci od 31. júla do 7. augusta. Organizátorom 50. SNS je Matica slovenská v Srbsku, spoluorganizátormi Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Obec Báčsky Petrovec (v našom ponímaní okres). Prvé národné slávnosti Slovákov sa uskutočnili 28. augusta roku 1919. Po zrušení Matice Slovenskej v Juhoslávii sa pokračovalo v ich organizácii do roku 1953. Slovenské národné slávnosti boli znovu obnovené spolu s obnovením činnosti Matice slovenskej v Srbsku roku 1990.

Na 50. Slovenských národných slávnostiach v Báčskom Petrovci bude prítomný aj Milan Vetrák, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a v rámci plnenia si povinností vyplývajúcich z odborných kompetencií počas zahraničnej pracovnej cesty aj ďalší pracovníci ÚSŽZ. M. Vetrák budem okrem predstaviteľov krajanských spolkov a inštitúcií v Srbsku rokovať o postavení slovenskej menšiny v Srbsku ako aj o ďalšom rozvíjaní aktivít slovenských krajanských spolkov a v ich koncepčnom prejavovaní sa v kontexte upevňovania spoločenských, kultúrnych a duchovných hodnôt Slovákov žijúcich vo Vojvodine s oficiálnymi štátnymi a politickými predstaviteľmi Srbskej republiky, ktorí svojou návštevou poctia Slovenské národné slávnosti. V piatok 5. augusta sa podvečer uskutoční v Báčskom Petrovci jedna z najvýznamnejších udalostí tohtoročných slávností, ktorou bude pracovné stretnutie predsedu ÚSŽZ Milana Vetráka s ministrom kultúry Srbskej republiky Predragom Markovićom pri príležitosti začatia rekonštrukcie Múzea Slovákov vo Vojvodine, na ktoré tak Slovensko, ako aj Srbsko, prispejú v prvej fáze rekonštrukcie zo štátneho rozpočtu sumou 100 000 eur. Po stretnutí obaja štátni predstavitelia predstúpia o 19.00 h pred médiá na oficiálnej tlačovej konferencii.

Úprimný prejav slovenskosti

Aký je význam, zmysel a posolstvo Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci? Ide o chýrnu niekoľkodňovú prehliadku všetkého toho, čo si generáciami zachovali, rozvili a dodnes hrdo potvrdzujú generácie Slovákov, ktoré pred pomaly 300 rokmi osídľovali v oblasti súčasnej srbskej Vojvodiny Dolnú zem. A tak dvakrát nenačim zdôrazňovať, že práve Slovenské národné slávnosti sa desaťročiami stali pre Slovákov v Srbsku, obzvlášť pospolitej komunity v Báčskom Petrovci a v jeho okolí tou najpriezračnejšou formou prezentácie ich úprimnosťou preniknutého ducha národného povedomia, pýchou na slovenskosť vo všetkých jej prejavoch: fortieľom zručných remeselníckych rúk či nevšednosťou gurmánskych chutí počnúc, cez čaro umeleckých výtvorov insitnej maľby, ľudovej výšivky a čipky či keramiky až spontánnosťou folkloristických obrazov na scéne plnej tanca, hudby, farieb a radosti zo života končiac. A s ešte cennejšou, doslova nevyčísliteľnou pridanou hodnotou, pretože tomu všetkému celkom prirodzene tróni jazyk, vrava – slovenčina, ktorej melodickosť, lahodná mäkkosť a ľúbivosť „na prvé ucho“ je v dobrom chytľavá. Dokonca natoľko, že Slováci zo Slovenska, navštevujúci s čoraz väčšou obľubou Báčsky Petrovec práve počas Slovenských národných slávností, veru banujú, že sa z jazyka, uchovávajúceho si aj v trochu archaickej podobe nevšedné čaro, nedá aspoň kúštik ukrojiť a zobrať so sebou pod Tatry tak, ako je tomu napríklad v prípade lahodnej petrovskej „klbásy“…
 

50. Slovenské národné slávnosti finančne podporili:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenská republika
Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a nacionálne spoločenstvá APV
Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie APV
Pokrajinský sekretariát pre vedu a technologický rozvoj APV
Mesto Nitra, Slovenská republika
Ministerstvo kultúry, informovania a informačnej spoločnosti Republiky Srbsko

Generálny sponzor:

Aqua Therm Invest, DOO Báčsky Petrovec, Aquapark „Petroland“, Bački Petrovac

PROGRAM 50. SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH SLÁVNOSTÍ
(Uvádzame kompletný program vrátane podujatí, ktoré sa v rámci 50. Slovenských národných slávností už uskutočnili)

31. júla (nedeľa)

19.00 – Otvorenie výstavy Rozpomienka na našu národnú minulosť – Spolok petrovských žien

2. augusta (utorok)

19.00 – Otvorenie výstavy Petrovské pohľady III Združenia petrovských umelcov (ZŠ Jána Čajaka)

3.augusta (streda)

14.00 – Otvorenie výstavy olejomalieb Samuela Legíňa (foyer SVD)
15.00 – Otvorenie výstavy reštaurovaných obrazov Zuzky Medveďovej Kvetinové zátišia (Modrý salón SVD)
20.00 – Otvorenie výstavy umeleckých fotografií Krása Liptova (Galéria Zlaté remeslá)

4. augusta (štvrtok) 

  9.00 – Stretnutie zdravotných pracovníkov zo slovenských prostredí (zasadačka Obce B. Petrovec)
17.00 – Otvorenie výstavy Farebný svet Blanky Votavovej (KŠH s predajnou výstavou kníh SVC)
18.00 – Otvorenie výstavy Slovensko očami Karola Plicku (GZM)
20.00 – Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže (Slovenský dom Báčska Palanka)
21.00 – Otvorenie samostatnej výstavy Jaroslava Šimovica (ÚKVS Nový Sad)

5. augusta (piatok)

9.00 – Otvorenie 7. medzinárodnej filatelistickej výstavy (Dom MSS Ľudovíta Mišíka)
9.30 – Otvorenie výstavy dokumentárnych fotografií Dobanovce 1861— 2011 (Dom MSS Ľudovíta Mišíka)

10.00 – Otvorenie výstavy umeleckých fotografií Vladimíra Gosarića S Petrovčanom po svete (Dom MSS Ľudovíta Mišíka)
11.00 – Prijatie delegácií partnerských miest u predsedu Obce (Obec B. Petrovec)

20.00 – Otvorenie SNS s hudobno-poetickým pásmom Mosty (sieň SVD)
21.30 – Koncert Folklórneho súboru Komlóš zo Slovenského Komlóša z Maďarskej republiky (ihriská ZŠ)

6. augusta (sobota) 

   9.00 – Vítanie hostí (SVD)
10.00 – Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS (SVD)
10.00 – Súťaženie basketbalistov (ihriská ZŠ)
13.00 – Slávnostné otvorenie Jarmoku umenia (Ul. maršala Tita)
15.00 – Súťaž vo varení zajačieho paprikáša (Klub drobnochovateľov)
15.30 – Prezentácia kníh v organizácii Asociácie slovenských spolkov žien (veľká sieň Obce)
16.00 – Turnaj vo futbale mladších kadetov (Vrbara)
17.30 – Stretnutie učiteľov (veľká sieň Obce)
20.30 – V prúdoch času — galakoncert našich folklórnych súborov (ihriská ZŠ)

7. augusta (nedeľa) 

  7.00 – Súťaženie športových rybárov (kanál DTD)
  9.00 – Súťaženie stolných tenistov (ZS Jána Čajaka)
  9.00 – Súťaženie poľovníkov (Lovecký dom Lesík)
  9.00 – Turnaj SNS v šachu (hala ZŠ)
16.00 – Stretnutie slovenských novinárov (Reštaurácia Aróma)
16.00 – Koncert Country gospel Hudobnej skupiny Nádej (baptistický chrám)
17.00 – Futbalový zápas FK Mladosť (Vrbara)
19.00 – Kocúr v čižmách – galakoncert detských folklórnych súborov (ihriská ZŠ)
21.00 – Tip-top biotop – divadelné predstavenie Divadla VHV v Petrovci (sieň SVD)

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

4. augusta (štvrtok)
19.00 – Predajná výstava olejomalieb Krása slovenských dedín (Galéria Anna v Ul. Kollárovej 29)

5. augusta (piatok)
16.00 – Prezentácia Spoločnosti Edymax zo Slovenskej republiky (PIC)

6. augusta (sobota) 
  9.00 – 12.00 – Filatelistická burza (Vrbara)
12.00 – 18.00 – Deň otvorených dverí (chrám SEAVC v Petrovci)
14.30 – Promócia Bc. Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (slávnostná sieň GJK)

Odporúčame navštíviť:
– Najstarší dom v Báčskom Petrovci
– Múzeum v Báčskom Petrovci
– Výstavu Miroslava Dvoráka zo Spišskej Novei Vsi (areál Poľnohospodárskeho múzea v Kulpíne)