Báčsky Petrovec vzdával pocty fenoménu slovenskosti

Vzájomnosť Slovákov z rôznych európskych krajín, dokonca vďaka účasti našich krajanov z Melbournu až z ďalekej Austrálie, dominovala v svornosti, zblíženiach, pochopení až žiadostivosti po potrebe podobných slávnostných stretnutí preniknutých slovenskosťou a láskou ku všetkému, čo nás objíma a spája, počas 53. Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci. Rozmanitosť podujatí – oficiálnych i tých spontánnych – počas troch dní v kolorite sviatočných jarmočných farieb, výstav, spevu, tanca, hudby, chutí a vôní kulinárskych dobrôt, ale aj pohrúženia sa do duchovného slova, ktoré láskyplne a s vrúcnosťou ponúkli všetkým návštevníkom naši vojvodinskí Slováci, znovu jedinečným spôsobom potvrdila výnimočnosť, priam fenomén prejavov a vcítenia sa našich krajanov do veci slovenskej: do rozvíjania kultúrnych a duchovných hodnôt Slovákov v Srbsku a neprestajného okysličovania slovenskosti na Dolnej zemi ako – a žiada sa to podčiarknuť bez zveličenia – najúprimnejšieho prímeru pre všetkých Slovákov vo svete.

S láskavým dovolením kolegov – novinárov z HLASU ĽUDU, portálu a týždenníka Slovákov v Srbsku, sme pre Slovákov žijúcich v zahraničí naprieč celým svetom pripravili mozaiku toho, čo sa od piatku 1. augusta do nedele 3. augusta odohrávalo v Báčskom Petrovci. Pravda, to, čo vám ponúkame, sú naozaj iba nepatrné slovno-obrazové sekvencie z nasýteného programu vyvrcholenia tohtoročných slávností.

 

GALAPROGRAM Z MAĽOVANEJ  LÁDY

Nedeľňajšiemu vyvrcholeniu 53. Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci predchádzal bohatý sobotňajší program. Prirodzene, najočakávanejším bol samotný Galaprogram folklórnych súborov a sólistov na 53. Slovenských národných slávnostiach.

V tomto roku mal veľavravný poetický, rýdzou dolnozemskou vravou poznačený názov Z maľovanej lády. Po slávnostných príhovoroch Vladimíra Feketeho, podpredsedu Matice slovenskej v Srbsku, Petra Prochácku, podpredsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a Branislava Ondruša, štátneho tajomníka v Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny vlády Slovenskej republiky, v pomyselnej babičkinej maľovanej láde (truhlice – pozn. ĽP) sa prehrabovali a folklórne skvosty početnému obecenstvu ponúkali hudobníci, tanečníci a speváci z Lalite, Melbournu (Austrália), Silbaša, Hložian, Báčskeho Petrovca, Kovačice, Erdevíka, Pivnice a Nového Sadu. Moderátormi programu boli Hana Tanciková a Rastislav Labáth, ale jednotlivé vystúpenia zahlasovali petrovskí ochotníci a folkloristi trefnými scénkami. Všetko sa dialo podľa scenára Daniely Legíňovej Sabovej, vypracovaného na motívy románu Jána Čajaka ml. Zypa Cupák a v réžii scenáristky a Jána Slávika, kým hneď po druhom folklórnom čísle nezmizol prúd…

Porucha na elektrickom vedení, ktorá v nočných hodinách zahalila do tmy celý Petrovec a okolie, zastavila na hodinu a pol galaprogram. Po druhom štarte pred jedenástou hodinou sa ochotníci už nedali odradiť a bez ohľadu na to, že sa po dvoch ďalších bodoch znovu ocitli v tme, pokračovali v tanci a speve. Niektorých ochotníkov príjemne prekvapilo svetlo reflektorov, potom si museli zvykať iba na svetielkovanie mobilov neúnavných divákov… Premyslený scenár si diváci predsa vedeli predstaviť, folkloristi sa vynašli aj v takýchto podmienkach, ale do budúcna treba myslieť aj na agregáty… Ešte šťastie, že sám záver galaprogramu – spoločné vystúpenie všetkých účastníkov – vyznel v plnej kráse a pri plnom svetle a zvuku.

 

MATIČIARI S NOVÝMI VÝZVAMI

Na 18. schôdzi zhromaždenia Matice slovenskej v Srbsku, jedného z kľúčových organizátorov Slovenských národných slávností, za účasti predstaviteľov veľkej väčšiny miestnych odborov vo veľkej sieni Slovenského národného divadla odzneli v sobotu predpoludním príhovory početných hostí.

Úspechy v ďalšej práci Matici priali a ruku spolupráce o. i. ponúkli veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Ján Varšo, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka, podpredsedníčka Zhromaždenia AP Vojvodiny a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, tiež ďalší vzácni hostia, domáci, ale aj zo Slovenska, Maďarska a Rumunska. Uznania MSS udelili zaslúžilým matičiarom a Plaketu Dr. Janka Bulíka získal stolný tenista Pavel Turan z Báčskeho Petrovca. Úvodom stretnutia matičiarov zaspievala Marína Zahorcová a recitoval Rastislav Labát.

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V CHRÁME BOŽOM

Slávnosťou služieb Božích bolo požehnané nedeľné predpoludnie počas Slovenských národných slávností, a to za účasti významných hostí zo zahraničia. V kázni sa prihovoril dôstojný pán Samuel Vrbovský, biskup SEAVC.

V rámci Dňa otvorených dverí však kostol v Báčskom Petrovci otvorili pre verejnosť už v sobotu 2. augusta popoludní. Vďaka viacerým podujatiam návštevníci petrovského chrámu  Božieho pookriali pri slove Božom, pokochali sa pri kvalitnej hudbe, oboznámili sa s dejinami cirkevného zboru a mohli si poprezerať časti kostola, čiže krásne materiálne dedičstvo, ale pocítiť i krásu duchovného dedičstva našich predkov. Na vstupnom programe prítomných privítal velebný pán Vladislav Ivičiak, farár petrovský, zahral dychový orchester SEAVC Báčsky Petrovec a zaspieval starší spevokol. Neskoršie zaznela organová hudba, hovorilo sa nielen o dejinách, ale aj o aktivitách petrovského cirkevného zboru a nevystal ani program detskej besiedky. Náplňou Dňa otvorených dverí bola i prednáška o organe a koncert duchovnej hudby.

 

JARMOK UMENIA LÁKAL

Na tradičný jarmok umenia sa nezabudlo ani v rámci tohtoročných Slovenských národných slávností. Napokon, veď práve jarmok je jedným z obľúbených podujatí.

Konal sa v sobotu 2. augusta a začal vystúpením najmladších kysáčskych tanečníkov. Nasledovali príhovory Pavla Marčoka, predsedu Báčskopetrovskej obce, a Branislava Ondruša, štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorý Jarmok umenia aj slávnostne otvoril. V programe, ktorý pokračoval na javisku, a ktorý moderovala Andrea Speváková, sa striedali spevy a tance. Zároveň svoje výrobky, do ktorých vložili časť svojho srdca a duše, na stánkoch v Ulici maršala Tita vystavovalo viac ako 60 účastníkov.

 

ŽENY ČÍTALI Z KNÍH

V sobotu 2. augusta v sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec členky Asociácie slovenských spolkov žien v rámci Slávností usporiadali tradičnú prezentáciu kníh autoriek, ktoré vyšli v období medzi dvoma SNS.

Prezentovali knihy autoriek zo Srbska, Maďarska a Rumunska: Zuzany Čížikovej, Kataríny Maruzsovej Šebovej, Viery Benkovej, Márie Kotvášovej-Jonášovej, Blanky Fábryovej, Kvetoslavy Benkovej a Anny Kaliankovej. Prítomných pozdravila Viera Miškovicová, predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien, a jednotlivé tituly predstavila Mária Gašparovská za pomoci Hany a Jaroslavy Slavkových, Mirjam Murtínovej, Moniky Bažaľovej a Eleny Vrškovej, ktoré čítali úryvky z kníh.

 

DOLNOZEMSKÍ UČITELIA ODMEŇOVALI

Tradičné stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov počas SNS bolo usporiadané vo veľkej sieni Báčskopetrovskej obce.

Prítomných na stretnutí, vzácnych hostí zo zahraničia a z domova privítala a programom stretnutia viedla predsedníčka Osvetovej komisie MSS Anna Medveďová. Bohatá náplň stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov bola popretkávaná výstupmi Orchestríka pôsobiaceho pri komornom zbore Zvony a ZŠ Jána Kollára zo Selenče a huslistky Maríny Cerovskej z Petrovca. Záverom stretnutia boli odovzdané osobitné uznania zaslúžilým učiteľom a pedagógom.

 

PODNIKATEĽSKÁ NOVINKA NA POHĽADANIE

K spestreniu tematickej náplne tohtoročných Slovenských národných slávností prispela i piatková vernisáž Podnikatelia – umenie a záľuba, ktorá sa uskutočnila v miestnostiach Podnikateľsko-inovačného strediska.

V mene usporiadateľa, Združenia podnikateľov Petrovec 1842, hostí pozdravil jeho predseda Ján Makan, kým sa o prvom podujatí tohto druhu, plánoch a výhľadoch, aby sa stalo tradičným, zmienil riaditeľ strediska Karol Boldocký. Výstavu otvoril vedúci Oddelenia pre hospodárstvo obce Báčsky Petrovec Ján Jovankovič. Podotkol, že aj v týchto neľahkých časoch zruční podnikatelia aj týmto spôsobom úspešne dávajú vedieť viac o sebe. Predovšetkým o vlastných afinitách a záľubách, najmä tých umeleckých.

 

NOVINÁROV POCTILI CENAMI

Na Stretnutí slovenských novinárov, ktoré sa už tradične koná v posledný deň Slovenských národných slávností, vyhlásili aj najúspešnejších novinárov súťaže ASN, ako aj laureáta Ceny Anny Nemogovej Kolárovej.

V kategórii Profesionálni slovenskí novinári do 35 rokov cenami sa ovenčili Vladimíra Dorčová-Valtnerová, ktorá dostala cenu Vladimíra Dorču a špeciálne uznanie sa dostalo do rúk Svetlane Surovej. V kategórii Profesionálni slovenskí novinári nad 35 rokov Cenu Jána Makana st. si prevzala Annamária Boldocká-Grbićová. V kategórii Neprofesionálni slovenskí novinári vo veku 16 až 35 rokov komisia posudzovala iba jeden príspevok, a preto sa rozhodla neudeliť v tejto kategórii Cenu Ondreja Krásnika, avšak špeciálne uznanie v tejto kategórii dostal Ivan Klinko. Keď ide o Cenu Anny Nemogovej Kolárovej tohtoročnou laureátkou  sa stala novinárka Irina Samopjan, ktorá dostala túto cenu za reportáž Bunari u Padini. V pokračovaní stretnutia nasledovala debata na tému Cenzúra – Autocenzúra, ako aj podpisovanie zmlúv o finančnej podpore lokálnych médií, ktoré podpísali predsedníčka NRSNM a riaditelia lokálnych médií.

 

V mozaike z 53. Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci sme využili materiály, informácie a fotografie, ktoré pre HLAS ĽUDU pripravili:

Anna Francistyová, Katarína Gažová, Monika Necpálová, Jasmina Pániková, Elena Šranková a Jaroslav Čiep.