Bankové údaje potrebné na vrátenie dotácie ÚSŽZ

V rámci projektu SEPA (Single Euro Payments Area – Jednotná oblasť platieb v eurách) došlo od 1.2.2014 k zmenám v označení bankových účtov. Uvádzame základné bankové údaje potrebné na vykonanie bezhotovostného prevodu finančných prostriedkov za  účelom vrátenie dotácie ÚSŽZ, príp. jej časti a úrokov z dotácie.

 

 

Vrátenie finančných prostriedkov v mene EUR z účtov bánk SEPA:

IBAN:                                                                       SK 8881800000007000457360

SWIFT – BIC Štátna pokladnica:                              SPSRSKBAXXX

 

Vrátenie finančných prostriedkov v inej mene ako EUR z účtov bánk SEPA:

IBAN:                                                                       SK 8881800000007000457360

SWIFT – BIC Všeobecná úverová banka, a.s.:        SUBASKBX

 

Vrátenie finančných prostriedkov v inej mene ako EUR z účtov bánk mimo SEPA:

                IBAN:                                                                       SK 8881800000007000457360

                SWIFT – BIC Všeobecná úverová banka, a.s.:        SUBASKBX

 

 

Do SEPA patria tieto krajiny:

Členské krajiny EÚ

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Španielsko, Švédsko, Taliansko

Krajiny EHP mimo EÚ

Island, Nórsko, Lichtenštajnsko

Ďalšie krajiny

Švajčiarsko, Monako