Békešská Čaba privíta účastníkov V. evanjelických cirkevných dní

V dňoch 6.-8. júla 2016 sa uskutočnia v Maďarsku v Békešskej Čabe V. evanjelické cirkevné dni (ECD). Ide o podujatie, ktoré pripravuje Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV). ECD po prvý raz organizovala ECAV v roku 2008 v Bratislave. Konajú sa každé dva roky, pričom vždy majú určenú hlavnú tému. Tento rok sa uskutočnia po prvý raz  v zahraničí. Ich témou bude "Reformácia a národné povedomie". Na podujatí v Békešskej Čabe sa zúčastní aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Celkovo sa V. Evanjelických cirkevných dní, ako informuje JE Igor Furdík, generálny konzul SR v Békešskej Čabe, má zúčastniť až okolo 2500 účastníkov, prevažne Slovákov zo Slovenska, Maďarska, Srbska, Rumunska, Chorvátska, Česka, Nemecka, USA, Kanady a ďalších krajín. Z hľadiska vzťahu k slovenskosti ide o podujatie, ktoré je miestom konania, rozsahom a témou veľmi aktuálne a významné. Boli to totiž prevažne evanjelici zo Slovenska (ale aj Nemci), ktorí po vytlačení osmanskej ríše z Uhorska osídlili mnohé regióny "Dolnej zeme". A oni mali tiež zásadný podiel na ich kultivácii a zaradení ako významného faktora do ekonomiky Uhorsku.

Je tiež dôležité, že ECD sa konajú v spolupráci s maďarskou evanjelickou cirkvou a tak celkovo zapadajú do pozitívneho módu medzištátnych slovensko-maďarských vzťahov na najvyššej úrovni. Môžu tiež vytvoriť ďalší pozitívny nepolitický, spájajúci prvok medzi oboma našimi národmi a štátmi. Slovenská a maďarská evanjelická cirkev majú už niekoľko rokov podpísanú partnerskú zmluvu (slávnostne podpísaná 21.3.2012 v Komárne predsedníctvami oboch cirkví).

I keď téma tohtoročných ECD môže vyvolávať reminiscencie na problémové a rozdielne pohľady na spoločnú slovensko-maďarskú minulosť, dá sa predpokladať, že celkové vyznenie ECD bude pozitívne a prispeje tiež k postupnej revitalizácii národného povedomia tunajších obyvateľov ako pozitívneho a prirodzeného prvku vytvárajúceho bázu v oblasti mezdiľudských vzťahov aj pre rozvoj dvojstranných slovensko-maďarských vzťahov.

 

PROGRAM V. ECD

 

ČÍTAJTE:

Životný príbeh farára Ľ. Ž. Seberínyho

http://www.ecav.sk/?p=3_ecd/Zivotny_pribeh_farara_L_Z_seberinyho

 

SLEDUJTE:

http://www.ecav.sk/itv-2/watch.php?vid=73085bc3c

 

ODPORÚČAME:

Ján Jančovic: Tri storočia Slovákov v Békešskej Čabe

na portáli www.oslovma.hu

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1-historia1/1348-tri-storoia-slovakov-v-bekeskej-abe

 

Na titulnej fotografii:

Ruža Martina Luthera – symbol evanjelikov augsburského vyznania, ako aj Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Zábery z impozantného Veľkého evanjelického chrámu v Békešskej Čabe, najväčšieho evanjelického Božieho chrámu v strednej a juhovýchodnej Európe – hlavného dejiska V. ECD.

 

FOTO: ĽUDO POMICHAL, máj 2016