BIBLIOTÉKA 2018: dolnozemskí autori a vydavateľstvá Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska v bratislavskej Inchebe

Kalendárovo sme si zvykli, že tradícia mesiaca knihy sa viaže s marcom. Avšak prezentačná motivácia siahnuť po priateľovi človeka túžiaceho po poznaní, vzdelaní, intelektuálnom a estetickom pookriatí, keďže tieto a mnohé ďalšie atribúty vľúdne písané slovo človeku aj v čase internetového ošiaľu stále najpríhodnejšie sprostredkúva, osviežuje v mysli a nutká k premýšľaniu v zážitkovej pohode, sa v slovenských súradniciach viaže viac k novembru. Je to mesiac, keď sa pozornosť milovníkov literatúry sústreďuje do bratislavskej Incheby, kde sa odvíja štvordňový veľtrh literatúry všetkých žánrov BIBLIOTÉKA. V dňoch 8.-11. novembra sa uskutoční už jej 26. ročník, na ktorom sa aj vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zúčastnia aj vydavateľstvá a slovenskí autori z krajanských prostredí juhovýchodnej Európy. Počas prvého dňa Bibliotéky 2018 poctí krajanských literátov v Inchebe svojou návštevou aj Ján Varšo, predseda ÚSŽZ.

Bibliotéka 2018 sa tradične koná súbežne s výstavou vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika. Čo je pre najreprezentatívnejší sviatok knihy na Slovensku príznačné, to je prítomnosť vydavateľov a autorov z prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí. Tradične otvoria hneď v prvý deň veľtrhu svoj spoločný stánok dolnozemskí Slováci, tentoraz budú zastúpení silnou a činorodou autorskou aj vydavateľskou zostavou z troch štátov – Maďarska, Rumunska a Srbska. Svoj stánok bude mať aj Spolok Slovákov v Poľsku, a tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj tentoraz zavítajú do Bratislavy slovenskí autori z ďalších európskych štátov.

V dňoch od 8. do 11. novembra 2018 na knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA 2018  bude spoločný stánok dolnozemských Slovákov. Budú tu zastúpení Slováci z Maďarska, Rumunska a Srbska. Vystavovať budú v hale D, stánku č. 305. V Literárnom centre 2 budú mať prezentácie vo štvrtok a piatok.

 

ŠTVRTOK

8. novembra 2018

16.00 – 18.00 h

Najnovšie vedecké publikácie z dielne Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku:
Kapitoly z minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe – predstaví Dagmar Maria Anoca
Konfesia a národ – predstaví Ľuboš Kačírek
Komlóšske priezviská – predstaví Iveta Valentová
Korene, výhonky a pozdravy – jubileá slovenských literátov v Maďarsku:
1978-2018 – o znovu vydanej prelomovej antológii Výhonky hovorí jej redaktor Michal Hrivnák
Juraj Dolnozemský: Pozdrav z diaľavy – jubilejnú zbierku 90-ročného básnika, komlóšana predstaví redaktor publikácie, básnik a publicista Gregor Papuček
Moderuje: Mária Katarína Hrkľová.

 

PIATOK

9. novembra 2018

16.00 h

Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci – Srbsko
Prezentácia vydavateľskej produkcie a vybraných noviniek za prítomnosti riaditeľa SVC Vladimíra Valentíka.
Moderuje: Mária Katarína Hrkľová

17.00 h

Vydavateľstvo Ivan Krasko v Nadlaku – Rumunsko
Prezentácia vydavateľskej produkcie za prítomnosti predsedu Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, básnika Ivana Miroslava Ambruša.
Vybrané publikácie:
Mária Katarína Hrkľová: Zastavenia v čase
Patrik Šenkár: Próza Slovákov v Rumunsku (z rokov 1853 – 1953)
Anna Karolína Dováľová: Milé deti, anjel letí
Moderuje: Ingrid Zachorecová

 

Vaša návšteva nás poteší

Ivan Miroslav Ambruš, predseda KVSIK

Pavel Hlásnik, koordinátor projektu

 

POHĽAD NA KRAJANSKÉ DIANIE

POČAS BIBLIOTÉKY 2017:

http://www.uszz.sk/sk/biblioteka-2017-pohladenie-knihou-aj-vdaka-slovakom-z-dolnej-zeme