Blog Slovákov vo Francúzsku sviatočne

Blog Slovákov vo Francúzsku (BSF) si v piatok 21. septembra 2012 pripomína svoje štvrté výročie založenia. Pri tejto príležitosti sa na náš úradný web obrátila za kolektív BSF pani Bronislava Evrard.
 
Z mailu B. Evrard citujeme: „Počas štyroch rokov od svojho vzniku blog publikoval mnoho príspevkov s  informáciami užitočnými pre krajanov a široký okruh ľudí, ktorí sa zaujímajú o život slovenskej komunity vo Francúzsku. S archívom, ktorý obsahuje viac ako 600 príspevkov, možno dnes BSF považovať za skutočnú verejnú informačnú platformu a databázu krajanského diania vo Francúzsku.“
 
Bronislava Evrard pri príležitosti sympatického, hoci neokrúhleho výročia, okrem iného vyjadruje vďaku za doterajšiu spoluprácu a podporu zo strany Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Z ÚSŽZ želáme prevádzkovateľom BSF, ako aj všetkým Slovákom vo Francúzsku na ich spoločnom blogu veľa dobrých nápadov, priehrštia tvorivých myšlienok, zážitkov a reflexií, ako aj pozitívnych informácií o rozmanitých aktivitách našich krajanov vo Francúzsku.
 
Čítajte Blog Slovákov vo Francúzsku:
 
www.blogslovakov.blogspot.sk