„Boli sme medzi pravými Slovákmi!“ – na margo Dní slovenskej kultúry v Osijeku a 25. detskej prehliadky slovenského folklóru v Chorvátsku očami matičiarov z Nitry a Čakajoviec

Ak Slovensko a skrze jeho, takpovediac, predĺženú ruku, prostredníctvom ktorej naša vlasť komunikuje s krajanmi – Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, zdôrazňuje význam vzájomných stretnutí, debát, kultúrnych podujatí, spoločného organizátorského úsilia na osoh tak Slovákov roztrúsených po svete, ako aj v kontexte rozvíjania našej vzácnej slovenskosti so Slovákmi v materskej krajine, potom každý vklad to takto vnímaného „slovenského jazykového a kultúrno-duchovného pokladu“ v rámci uvedomovania si našej spolupatričnosti, má svoj ohromný význam, prínos aj posolstvo. Ctiac si významný partnerský prístup aj cez činnosti Matice Slovenskej v Osijeku so svojimi priateľmi na Slovensku – Domom MS v Nitre a MO MS Čakajovce, sa z nedávnych slávnostných a milých udalostí v prostredí Slovákov v Chorvátsku v Osijeku, vyznali Veronika Bilicová, riaditeľka Domu MS v Nitre a Genovéva Horváthová, čestná predsedníčka MO MS Čakajovce. S láskavým dovolením autoriek úprimných riadkov sprostredkúvame ich myšlienky a slová nielen účastníkom podujatí v Osijeku, ale zajedno ako ozaj hodnotný a úprimný prímer  slovenskej jazykovo-kultúrnej a národno-vlasteneckej prepojenosti aj našim ďalším krajanským komunitám v slovenskom svete.

„Pozvanie, ktoré sa skutočne neodmieta. Také prišlo Miestnemu odboru Matice slovenskej Čakajovce od predsedu Matice slovenskej Osijek v Chorvátsku Andrija Kurica. Dni slovenskej kultúry v Osijeku a 25. ročník detskej prehliadky slovenského folklóru v Chorvátsku boli zároveň aj oslavou 10-ročnej družobnej spolupráce medzi matičiarmi zo Slovenska – z Čakajoviec a z Chorvátska. Členovia MS vytvorili delegáciu zo Slovenska z troch spriatelených miestnych odborov, na návšteve nechýbali ani ich zástupcovia Genovéva Horváthová, Daniela Gregušová, Oľga Haringová a  Juraj Civáň. Svojou účasťou a v mene organizátorov či spoluorganizátorov dvojdňové podujatia podporili aj ich hlavní predstavitelia, a to predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku Mirko Vavra, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo, parlamentný zástupca pre české a slovenské národnostné menšiny Vladimir Bilek, konzulka Veľvyslanectva SR v Záhrebe Linda Karašová a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kralj Vuksić.

Už 10 rokov Miestny odbor Matice slovenskej v Čakajovciach má oficiálne nadviazanú družobnú spoluprácu s Maticou slovenskou Osijek v Chorvátskej republike. O rok neskôr sa k tejto spolupráci pripojil aj Miestny odbor Matice slovenskej Janíkovce. Každoročne sa tak matičiari stretávajú raz na Slovensku, raz v Chorvátsku. Tento rok mohli naši členovia prezentovať  slovenskú kultúru v zahraničí aj vďaka podpore Matice slovenskej, Domu Matice slovenskej v Nitre a Mestu Nitra.

Neodškriepiteľným spojivom oboch matíc sú spoločné kresťanské korene. Počas každoročnej návštevy slovenskej delegácie nie je zvláštnosťou, že sa chorvátsky Kostol Kapucínov rozozvučí práve slovenským slovom. Rovnako aj tento rok matičiari z Osijeku pripravili uvítaciu dojímavú svätú omšu, na ktorej bol vytvorený priestor na prezentáciu slovenských nábožných piesní. Družobné stretnutie pokračovalo podujatím Dni slovenskej kultúry v Osijeku, ktoré sa konalo v tomto historickom meste už po tretíkrát. V rámci neho boli Slováci súčasťou otvorenia výstavy ručných prác a fotografií pod názvom „10 rokov spolupráce Matice slovenskej Osijek a Matice slovenskej Čakajovce“.

Osiječania si však pripomenuli aj svojich 25 rokov činnosti, a to predstavením knihy podpredsedu MS Osijek Emila Dorčaka a autorského kolektívu. Slovenské slovo, tentoraz ukryté vo folklórnych pásmach, znelo aj v ďalšej časti kultúrneho programu, na ktorom sa predstavili Matice slovenské Osijek, Josipovac, Čakajovce, Janíkovce – FSk Janíkovská studnička, Dražovce – Detská folklórna skupina pri FSk Tradícia a KUD Kompletinci. Mesto Osijek bolo nasledujúci deň hostiteľom aj ďalšieho veľkého podujatia – 25. ročníka detskej prehliadky slovenského folklóru v Chorvátsku. Jeho organizátormi boli tento rok Matica slovenská Osijek spolu so Zväzom Slovákov v Chorvátsku.

O širokom zábere a rozmanitosti festivalovej prehliadky svedčí aj účasť detských kultúrnych kolektívov takmer všetkých Matíc pôsobiacich v Chorvátskej republike, a to domáci Osijek, Markovac Našički, Jelisavac, Josipovac Punitovački, Ilok, Radoš, Miljevci, Soljani, Rijeka, Jakšić, Međurić, Jurjevac, Lipovljani. Ako hostia sa predstavili HKUD Osijek 1862 a matičný hosť zo Slovenska –  Detský folklórny súbor pri  FSk Tradícia Dražovce pod vedením Miroslavy Zaujcovej.

Na dobrej oslave však nesmie okrem hudby, piesní a tanca chýbať ani torta a tá,  ktorú vytvorili šikovné ruky predsedníčky MO MS Čakajovce D. Gregušovej, bola skutočne dôstojným zavŕšením 10. ročnej spolupráce Matice slovenskej. Matice, ktorá aj na diaľku spája srdcia hrdých Sloveniek a Slovákov. Aj po príchode domov nám stále doznievajú tóny slovenských piesní a pocit nesmierneho obdivu k Slovákom žijúcich za hranicami našej vlasti, ktorí aj naďalej vo svojich deťoch a vnúčatách podporujú hrdosť na korene svojich predkov a lásku k ich materinskej reči.“

Genovéva Horváthová, čestná predsedníčka MO MS Čakajovce       

Veronika Bilicová, riaditeľka Domu MS v Nitre

 

Na titulnej fotografii:

Detskí folkloristi z FSk Tradícia Dražovce s predstaviteľmi Zväzu Slovákov v Chorvátsku vrátane jeho predsedu Mirka Vavru, predsedu MO Matice slovenskej Osijek Andreja Kurica a riaditeľky Slovenského kultúrneho centra Našice Sandry Kralj Vuksić v spoločnosti predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Jána Varša.  

Foto: Miroslava Zaujcová

Matičiari zo Slovenska na družobnej návšteve v Matici slovenskej Osijek.

Foto: Slavko Hohoš

Detskí folkloristi z FSk Tradícia Dražovce sa v Osijeku predstavili na 25. ročníku slovenského detského folklóru v Chorvátsku.

Foto: Vladimir Bilek

 

Odkazy na ďalšie informácie a fotogalérie:

https://www.facebook.com/dmsnitra/

https://www.facebook.com/ms.osijek/

https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/31332