Božena Farhatová z Libanonu členkou zboru poradcov predsedu ÚSŽZ

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák rozšíril svoj zbor poradcov o rodáčku z kraja pod Vihorlatom – Boženu Farhatovú, ktorá od roku 1984 žije v Libanone. Jej dlhoročné žurnalistické skúsenosti sú predpokladom pre jej vklad poradkyne pre špecifikáciu rozhlasového a televízneho vysielania pre krajanov v zahraničí, ako aj súčinnosť v mediálnej prezentácii ÚSŽZ.
 
B. Farhatová je absolventkou Katedry slovanských jazykov Filozofickej fakulty UK v Bratislave, ktorá sa po ročnom pôsobení stredoškolskej učiteľky na Myjave vďaka úspešnému konkurzu do vtedajšieho Československého rozhlasu na Slovensku v Bratislave v roku 1971 stala uznávanou hlásateľkou a moderátorkou v prestížnom médiu. K odbornému a profesionálnemu rastu jej pomohla aj doktorandská práca, ktorú z problematiky rozhlasového spravodajstva obhájila v roku 1974. Slovenskí poslucháči si ju pamätajú pod menom B. Popadičová. V roku 1984 sa presťahovala za svojím manželom – lekárom (ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave) do Libanonu. Odvtedy tu žije s rodinou (Farhatovci majú dve dcéry a syna), pričom sa výraznou mierou podieľa na organizovaní krajanského života tak medzi Slovákmi, žijúcimi v Libanone, ako aj medzi početnou komunitou tamojších absolventov slovenských a českých vysokých škôl, ktorí sa po štúdiu vrátili do svojej vlasti. Vo výbore Asociácie absolventov českých a slovenských vysokých škôl v Libanone zastáva funkciu referentky pre zahraničné vzťahy.

"SK10

Božena Farhatová počas Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2010 v Bratislave.

Okrem toho, že v roku 2000 obnovila svoju spoluprácu so Slovenským rozhlasom (v povedomí poslucháčov zotrvávajú najmä jej publicistické postrehy a glosy v relácii Štúdio svet), ako aj s niektorými ďalšími médiami, stala sa neoficiálnou „hovorkyňou“ slovenských a českých žien žijúcich v Libanone, pričom bola aj iniciátorkou spolupráce s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. O aktivitách našich krajanov v Libanone informuje prostredníctvom TASR i stanice RTVS Radio Slovakia International.

Božena Farhatová napriek tomu, že už viac ako 25 rokov žije mimo Slovenska, si zasluhuje obdiv za svoje jazykové cítenie, jej slovenčinu s bohatosťou výrazových prostriedkov a bezchybnosťou vo výslovnosti v ústnom prejave by jej mohli závidieť mnohé moderátorky pôsobiace v médiách na Slovensku. Potvrdením tejto významnej črty, svedčiacej o žurnalistickom profesionalizme B. Farhatovej, boli jej vystúpenia vo vysielaní Slovenského rozhlasu, napr. v Nočnej pyramíde, v ktorej bola počas návštev Slovenska niekoľkokrát “hostkou“.

Pretrvávajúcim vzťahom k rodákom, spoločenskou rozhľadenosťou a angažovanosťou pri upevňovaní slovenského povedomia najmladšej generácie slovenských potomkov v jazykovo náročnom multikultúrnom arabsko-francúzsko-anglickom prostredí, ako aj rozvíjaním slovensko-libanonských kultúrnych aktivít, prezentuje B. Farhatová nielen dobré meno Slovenska v arabskom svete, ale aj spoločenský, vzdelanostný a intelektuálny kredit slovenských žien v zahraničí.
 
"3(5)"
 

Rozhlasový mikrofón si Boženu Farhatovú podmanil na celý život. V tomto prípade si ju do relácie Slovenského rozhlasu Nočná pyramída pozval moderátor Michal Čabák.