Bratislavská pocta Eve Husárikovej, významnej insitnej maliarky z Kovačice, k jej životnému jubileu

Vo výstavných priestoroch Pálffyho paláca na Zámockej ulici v Bratislave sa až do 20. decembra 2012 prezentujú svojimi dielami a tvorbou slovenskí insitní maliari z vojvodinskej Kovačice zo Srbskej republiky. V kontexte výstavy sa v pondelok 10. decembra uskutočnila vo veľkej sále Pálffyho paláci vernisáž výstavy z bohatej tvorby insitnej maliarky Evy Husárikovej spojená s umeleckým hudobno-slovným programom pri príležitosti jej životného jubilea.

K sedemdesiatinám jednej zo súčasných najvýraznejších predstaviteliek slovenskej insity v Kovačici prišli zablahoželať, svetovo uznávaným kumštom chýrnej maliarskej liahne v najprirodzenejšom a najprírodnejšom výtvarnom žánri sa pokochať a v splynutí slovenskosti našich vzácnych krajanov z Vojvodiny potešiť pospolitosť svojím tvorivým vkladom, aj viacerí umelci zo Slovenska.

Večer s poetickým názvom Prima Vera Kovačica v nadväznosti na Vianočný koncert otvoril vo vzájomnej žičlivosti duchovnej nadčasovosti Adventu priestor pre vyniknutie umeleckému poetickému slovu, hudbe a spevu – a to všetko v harmónii ťahov štetca a hry farieb výtvarných poryvov duše, ktoré sú zapečatené v príbehoch obrazov Evy Husárikovej. Pod dramaturgiu večera sa podpísala Mária Šmihulová, kurátorka skvostnej prierezovej výstavy a dlhoročná priateľka umelkyne, ktorá z viacerých osobných zážitkov a spomienok Evy Husárikovej zostavila k jej sedemdesiatinám pri príležitosti ich slávnostnej pripomienky  v Bratislave pôsobivý umelecko-biografický katalóg – bulletin.

V slávnostnom programe okrem gratulácií a pozdravov jubilujúcej maliarke od predstaviteľov politického, verejného a duchovného života, vrátane prívetu Igora Furdíka, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, defilovali v jeho kultúrnej časti vystúpenia slovenských umelcov: sólistov Opery SND Lenky Šimkovej, Juraja Havaja a Ivana Ožváta, ktorí v klavírnom sprievode hudobného skladateľa Igora Bázlika potešili publikum i oslávenkyňu nádhernými áriami z opier a operiet, priestor dostali aj národné hymnické piesne či mozaika slovenskej folkloristiky.

Príbeh Evy Husárikovej, ktorá celý svoj doterajší život a štyri desaťročia výtvarnej tvorby zasvätila odhaľovaniu zákutí, čara a tajomstiev nie vždy idylického, zato nanajvýš poetického a farbistého života Slovákov vo vojvodinskej Kovačici, prerozprával herec a recitátor Štefan Bučko, kým v hudobnej časti programu, ktorý sledovali vďační gratulanti v preplnenej sále Pálffyho paláca, sa predstavil Detský folklórny súbor Oľgy Filákovej „Lúčka“, Mužská spevácka skupina „Rodokmeň“ a v záverečnom finále, keď sa adventným večerom niesli slová a melódia piesne Tichá noc, svätá noc, aj speváčka Monika Stanislavová.

 
Životný a umelecký príbeh Evy Husárikovej, významnej predstaviteľky slovenskej výtvarnej insity v Kovačici, pripravujeme aj s bohatou fotogalériou na portáli slovenskezahranicie.sk

 
Foto: Ľudo Pomichal