Bravó, Vertigo! Slovenské divadlo v Budapešti ocenené štátnym vyznamenaním Maďarska

Slávnostnej sieni Národného filmového divadla Uránia v Budapešti v rámci veľkolepého Národnostného galaprogramu odovzdali v sobotu 13. októbra 2018 ocenenia Pro Cultura Minoritatum Hungariae trinástim vyznamenaným osobám resp. kolektívom za ich záslužnú činnosť v oblasti národnostnej kultúry. Ako informuje www.luno.hu, portál týždenníka Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY, za slovenskú národnosť získalo tohto roku ocenenie Slovenské divadlo Vertigo.

Aktivitu jeho riaditeľky Daniely Onodiovej dobre odzrkadľuje aj fakt, že aj v deň odovzdávania ocenení mala plné ruky práce na práve prebiehajúcej medzinárodnej prehliadke slovenských ochotníckych divadelných súborov Spolu na javisku (i mimo neho!) v Sarvaši. Cenu si preto prišiel prevziať bývalý člen amatérskej zložky divadla Ján Benčík.

Jednotlivé bloky programu počas slávnostného aktu oddelili a podujatie spestrili kvalitné kultúrne vložky národnostných umeleckých súborov.

ZLATKO PAPUČEK, Ľudové noviny

Foto: autor