Bulharsko

Československý klub T. G. Masaryka v Bulharsku
Ul. Krakra 15
1504 Sofia

Tel.: 00 359 2 944 1383
E-mail: csklub@csklub.bg
URL: http://www.csklub.bg

 

Československý klub T. G. Masaryka v Bulharsku vo Varne

Cani Ginčev 24,

9002 Varna

Tel: 00 359 52 641 775

E-mail:varna@honorary.mzv.cz

Spolok Slovákov z Bulharska

Radničné námestie 9

821 05 Bratislava, Slovensko

email: spolokssb@gmail.com

tel. 00 421 907 772 130

web: www.ssb.sk

FB: https://www.facebook.com/Spolok-Slov%C3%A1kov-z-Bulharska-619859321799293

 

Aktualizácia: 22. 3. 2021