Čajakovský Čaroslov zaujme tematickým obsahom

S veľkým potešením vás informujeme, že vyšlo 5. číslo internetového Čaroslovu, jedinečného časopisu žiakov slovenských škôl vo Vojvodine, ktoré je venované Jánovi Čjakovi. Aktuálne číslo je tematické a nesie sa v duchu osláv 150. výročia narodenia (2013) a 70. výročia umrtia (2014) zaslúžileho učiteľa, spisovateľa, redaktora, ústrednej osobnosti kultúrnej a osvetovej aktivity vojvodinských dolnozemských Slovákov – Jána Čajaka.

Žiaci a učitelia z rôznych vojvodinských škôl s vyučovacím jazykom slovenským spoločne vytvorili zaujímavý internetový obsah. Aj tentoraz sa usilovali zachovať kontinuitu s predchádzajúcou koncepciou časopisu a preto ani v tomto čísle nechýba úvodník, žiacke slohové a výtvarné práce, správy, ilustrácie a množstvo priliehavých fotografií. Takto si môžete prečítať o 5. žiackom seminári Vychutnajme si filmárske remeslo, kde žiaci spolu so svojimi učiteľkami – slovenčinárkami a v spolupráci s TV Petrovec nakrútili svoj prvý spoločný dokumentárny film Ján Čajak v našich spomienkach. Tento jedinečný dokumentárny film slovenských vojvodinských žiakov, v ktorom každý žiak dal kúsok seba s úctou a vďakou Jánovi Čajakovi, je zverejnený v Čaroslove a na YouTube.

V Čajakovom Čaroslove  okrem iného je aj správa z Čajakovskej Makovičky, na ktorej žiaci z rôznych vojvodinských škôl rôznymi výtvarnými technikami vypracovali podobizeň Jána Čajaka, informácia z dokumentárnej výstavy pod názvom 150. výročie Jána Čajaka. Spisovateľka Viera Benková  si esejisticky zaspomínala na Jána Čajaka a v kultúrnom-umeleckom  programe Čajakov život v spomienkach  žiaci, učitelia, škôlkari, riaditelia škôl, matičiari, spolkári, cirkevníci… divákom priblížili život a dielo Jána Čajaka, ale zároveň aj potvrdili, že sú schopní pokračovať tam, kde on zastal. Presne tak, ako to robia žiaci a učitelia v petrovskej škole, ktorá hrdo nosí jeho meno.

Aj toto aktuálne číslo internetového Čaroslovu zjednotilo slovenské vojvodinské školy, prehĺbilo regionálne vzťahy a zviditeľnilo slovenské menšinové školstvo vo Vojvodine.

O technickú a grafickú stránku Čaroslovu sa aj tentoraz postaral Andrej Varga. Číslo vyšlo s finančným prispením ÚSŽZ v Bratislave.

Najnovšie číslo Čaroslovu – nášho jedinečného spoločného časopisu žiakov vo Vojvodine, si môžete prečítať na:

www.caroslov.rs

 

Prajeme príjemné čítanie,

prof. Mária Andrášiková