Camille Labas predstaví v Bratislave svoju novú knihu

Literárne aktivity Slovákov žijúcich v zahraničí sú po desaťročia doslova nepreberným a nevysychajúcim, pričom  tak z literárneho, ako aj z etického aspektu – aj vďaka hodnotným beletristicko-dokumentárnym posolstvám týchto diel – morálnym žriedlom poznania kontextu hodnôt, peripetií, odkazov i vnuknutí slovenského krajanského života.

K autorom, ktorí vo svojej tvorbe akumulujú a predostierajú zväčša aj čosi viac ako „iba“ pútavý príbeh, patrí aj Camille Labas, slovenská autorka žijúca v Rakúsku. Najnovšie sa bude prezentovať so svojou novou knihou v Bratislave. Samotná autorka, Vydavateľstvo Post Scriptum a osobne jeho riaditeľ Pavol Stano pozývajú všetkých priaznivcov (a ako podotýka P. Stano, osobitne Bardejovčanov či Prešovčanov…) v utorok 10. decembra 2013 na 16.30 h do Domu Quo Vadis (pri kostole sv. Trojice) v Bratislave, kde Camille Labas – Kamila Milčevičová predstaví knihu s názvom Sila statočného života – Irenkina mladosť v Bardejove.

Autorka, exulantka žijúca v Badene pri Viedni, rozpráva príbeh Irenky, ktorý nás vovádza do Bardejova prvej polovice 20. storočia. Cez obraz života jednej remeselníckej rodiny v jeho radostnej dobovej jednoduchosti, ale aj vždy prítomnej náročnosti, poukazuje na jeho krásu vyplývajúcu z umenia dobre ho zvládnuť. Vzdáva tak hold svojim predkom a ich odkazu ďalším generáciám.

Na fotografii Camille Labas (vľavo) s Nadjou Hammarberg, literárne činnou Slovenkou žijúcou vo Švédsku.

FOTO: ĽUDO POMICHAL

 

POZVÁNKA

VIAC O AUTORKE