Čaro folkloristiky na Ilockom lete je pýchou Slovákov v Chorvátsku

Predposledná augustová nedeľa v Iloku patrí jednej z najnavštevovanejších kultúrnych udalostí slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku. Miestny odbor Matice slovenskej v Iloku, Slovenský kultúrno-osvetový spolok Ľudovíta Štúra v Iloku a Mesto Ilok sú kľúčovými organizátormi v poradí už 35. Ilockého leta, ktoré vyvrcholí veľkým galaprogramom s účasťou slovenských folklórnych súborov z Chorvátska, Srbska i Slovenska v nedeľu 24. augusta 2014 o 18.00 h v Slovenskom dome v Iloku.

Na divákov z roka na rok hojnejšie navštevovaného Ilockého leta aj tentoraz čakajú okrem hudby, spevu a tanca v príťažlivej choreografii a pestrosti krojov prezentujúcich sa folkloristov, viaceré sprievodné podujatia. Ich prostredníctvom vynikne čaro remeselnej zručnosti, pôvab a jemnocit koloritu výšivky a čipky, majstrovstvo myšlienky prenesenej štetcom na plátno a mnohé iné aktivity, významne obohacujúce pretrvanie a zušľachtenie kultúrneho a duchovného dedičstva Slovákov v Chorvátsku. Prirodzene, aj na tohtoročnom Ilockom lete nebude v atmosfére pohody a slovenských zblížení núdza ani o gurmánske dobroty.

Všetkých, ktorým je vzácna autentická slovenská kultúra, zvyky i spoločenstvo preniknuté slovenskosťou, pozýva na Ilocké leto 2014 v mene jej organizátorov Vlatko Mudroh, predseda Miestnej organizácie Matice slovenskej Ilok.

Podujatie podporila Rada pre národnostné menšiny Chrovátskej republiky, 35. Ilocké leto finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.