Čas rozjímania a kolied našich krajanov v Toronte

Slovenská časť Evanjelického a. v. zboru svätého Lukáša každoročne organizuje Predvianočné stretnutia pri koledách.  Pretkané sú čítaním z Písma svätého z prorokov Micheáša a Izaiáša o predpovediach príchodu Mesiáša. Mimoriadnym hosťom tohoročného podujatia – prostredníctvom svojej adventnej a vianočnej poézie – bola aj vnímavá, citlivá, hlboko veriaca žena, poetka Elena Cmarková.

V nedeľu 7. decembra o 13.00 h sa v hale kostola na 3200 Bayview Avenue v Toronte stretlo do šesťdesiat prítomných krajanov, aby sa započúvali do Adventného rozjímania.  V réžii Valérie Tóthovej sprievodné slovo čítala Sylvia Galvanková, recitovali Bibiána Páleniková a Dušan Tóth, za klavírom sprevádzal   Milan Ichniovský.

Príjemné popoludnie pri poézii a koledách vyvrcholilo spoločnou degustáciou typických slovenských vianočných dobrôt.  Nechýbala štedrovečerná kapustnica, klobásky, oblátky a úžasný výber tradičného vianočného pečiva.

Pri spievaní vianočných kolied sme si spomenuli na všetkých nám drahých, ktorí sú ďaleko od nás. Ešte viac sme si v tých okamihoch uvedomili vzácnosť poznania, ktoré nás všetkých posilňuje: aj keď žijeme tisíce kilometrov vzdialení, nezabúdame, že práve im vďačíme za to, že nás naučili milovať, veriť a dôstojne žiť.

 

Elena Cmarková

Vianočný čas

 

Skrehnuté jagavé hviezdy

sypú na zem (s)nežné ticho

Tíšia svet

v predvianočnom zhone

Pokojom menia

plané dni na sviatky

a veľkých na deti

putujúce spiatky

k dieťaťu na slame

k Betlehemskej hviezde

k svetlu ktoré zažne

dobro v nás

Aj bez žiarivej trblietky

no s vierou láskou nádejou

ono nám mysle osvieti

aby sme spoznali neba hlas

Hosana

Zrodila sa nádej

Mesiáš

Ozvenu vianočného zázraku

vnímame srdcom dieťaťa

ochotným obdarovať a nerátať

s láskou rozdávať

dobro v nás.

 

Atmosféru príjemného popoludnia fotografiami i slovom zachytil

PAVEL STACHO

 

Vo fotogalérii:

 

1. Vianočná výzdoba pred kostolom Svätého Lukáša v Toronte.

2. Tabuľa pred multikulturálnym evanjelickým kostolom Svätého Lukáša na 3200 Bayview Ave. v Toronte.

3. Recitácia z diel poetky Eleny Cmarkovej: (zľava) Sylvia Galvanková, Reverend Dušan Tóth, Bibiána Páleniková.

4. Reverend Dušan Tóth počas čítaní biblických slov príchodu Mesiáša.

5. Evanjelici zo zboru Sväteho Lukáša si so záujmom vypočuli poéziu poetky Eleny Cmarkovej.