Časový harmonogram dotácií na rok 2013

Vážení prijímatelia dotácií 2013 !

Ešte 12.12.2012 sme na našej webovej stránke zverejnili časový harmonogram dotácií na rok 2013, v ktorom sme oznámili, že od 16.5.2013 budeme uzatvárať dotačné zmluvy a poskytovať dotácie 2013.

Tento prísľub sa nám naozaj aj podarilo úspešne splniť. Za necelé 4 týždne od schválenia dotácií 2013 (http://www.uszz.sk/data/files/Schvalene-ziadosti-o-dotaciu-2013.pdf )

sme na 110 dotačných zmlúv vyplatili spolu 430 060,- €, čo je 41,13 % z celkovej sumy vyčlenenej na dotácie v roku 2013 (celkom 1 047 026,- €). Vy sami, prijímatelia dotácií, viete najlepšie porovnať tento výsledok s tým, ako to bolo v minulosti.

Verím, že vo vyplácaní dotácií 2013 budeme – po tomto skorom a rýchlom začiatku – pokračovať aj naďalej. Všetko je však teraz už vo Vašich rukách. Dovoľte mi preto, aby som Vás požiadal o aktívnejšiu spoluprácu v súvislosti s vyplácaním dotácií 2013.

Vo svojich emailových schránkach máte už všetci návrh dotačnej zmluvy, alebo výzvu na zaslanie chýbajúcich údajov do zmluvy. Postupujte podľa zaslaných inštrukcií,  to znamená:

  • vo vlastnom záujme zmluvu pozorne prečítajte a skontrolujte všetky údaje
  • zašlite nám chýbajúce údaje (napr. číslo účtu u prvožiadateľov)
  • v prípade nejasností kontaktujte príslušnú pracovníčku alebo pracovníka ÚSŽZ
  • zmluvu vytlačte (4 výtlačky), podpíšte a všetky výtlačky odošlite na našu adresu.

Čím skôr my od Vás dostaneme zmluvu, tým skôr Vy od nás dostanete dotáciu.

 

12.6.2013                                                                              RNDr. Igor Furdík

                                                                                              Predseda ÚSŽZ