Cech pekárov a cukrárov ponúka kurzy pečenia Bratislavských rožkov

Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska oslovil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí so zaujímavou ponukou – zorganizovať pre Slovákov žijúcich v zahraničí niekoľkohodinové kurzy pečenia Bratislavských rožkov, ktoré sa stretávajú s veľkým záujmom a nevšedným ohlasom.

Bratislavský rožok ako slovenská pekárska a cukrárska špecialita je známy v celom odbornom svete. V dávnejšej minulosti bol dodávaný aj na cisársky dvor do Viedne. Cech pekárov a cukrárov pred niekoľkými rokmi prihlásil Bratislavský rožok na chránenie v rámci EÚ ako Zaručene Tradičnú Špecialitu (ZTS). Schvaľovací proces je ukončený a čaká sa iba na zverejnenie jeho registrácie. Rožok bude môcť vyrábať a pomenovať ako „Bratislavský rožok“, alebo „Pressburger Kipfel“, alebo „Pozsonyi kifli“ každý, kto dodrží jeho chránené vlastnosti a receptúru.

Kurzy pečenia Bratislavských rožkov by sa mohli realizovať  v Bratislave v pekársko-cukrárskom odbornom učilišti, prípadne v Nitre, Banskej Bystrici alebo v Košiciach. Pri zabezpečení nevyhnutných podmienok na výrobu tejto slovenskej špeciality je cech ochotný zorganizovať kurzy aj v prostredí slovenských komunít v zahraničí.