Cena ministerky kultúry SR aj krajanom: Pavlovi Babkovi, galeristovi insity z Kovačice, výtvarníkovi Stanislavovi Dusíkovi in memoriam

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková v pondelok 24. februára 2020 v Dvorane ministerstva slávnostne udelila jedenástim laureátom Cenu ministerky kultúry v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2019. Ocenenie udeľuje každoročne ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý či celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia.

Šéfka rezortu kultúry poznamenala, že mnohých z tých, ktorí získavajú rôzne ocenenia, nie je vôbec vidieť a ľudia ich poznajú len prostredníctvom ich tvorby. "Sú to momenty, ktoré zostanú človeku navždy v pamäti. Pretože odovzdávate cenu ľuďom, ktorí reprezentujú slovenské umenie, slovenskú kultúru nielen doma, ale aj v zahraničí. Som rada, že aj týmto podujatím sme dokázali, že aj doma môžu byť naši umelci prorokmi," uviedla Ľ. Laššáková na margo oceňovania. Podotkla, že Slovensko má množstvo kvalitných umelcov a priznala, že vybrať každý rok len pár ocenených je veľmi ťažké.

Cenu za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby získal literárny kritik a prekladateľ Alexander Halvoník. Ocenenie si prevzal za prínos k rozvoju literárnej kritiky v oblasti slovenskej literatúry a za analytické hodnotenie, ktorým každoročne reflektuje diela súčasných slovenských prozaikov. Ocenenie považuje za akúsi výzvu slovenskej literárnej kritike, "ktorá by mala oveľa odvážnejšie a komplexnejšie objavovať bohatstvo, ktoré sa naakumulovalo v slovenskej literatúre, pretože bez kritiky nie je literatúra kompletná".

Cenu za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca si z rúk ministerky prevzal operný spevák Titusz Tóbisz za stvárnenie postavy Jeana Valjeana v muzikáli Bedári, s prihliadnutím na postavy stvárňujúce na opernej scéne Štátneho divadla Košice. Laureátkou ceny za výnimočný prínos v oblasti hudby sa stala pedagogička vokálnej interpretácie Eva Blahová s prihliadnutím na jej osobnostný vklad v oblasti reprezentácie slovenskej hudobnej kultúry v zahraničí.

Maliarovi, grafikovi a ilustrátorovi Stanislavovi Dusíkovi bola udelená cena za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry in memoriam. Ministerka ocenila jeho celoživotné dielo v oblasti výtvarného umenia zameraného predovšetkým na sakrálnu tvorbu, ktorým získal uznanie doma i v zahraničí. Cenu za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí dostali 1. baletní sólisti Viedenského štátneho baletu Nina Poláková a Roman Mazík. Ocenenie si prevzali za umelecké majstrovstvo v oblasti klasického i moderného baletu a reprezentáciu slovenského baletného umenia v zahraničí. Laureátkou tejto ceny je aj grafická dizajnérka, ilustrátorka a režisérka animovaného filmu Petra Štefanková za prínos v oblasti medzinárodnej prezentácie slovenského výtvarného umenia v zahraničí.

Cenu za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia si odniesla choreografka a baletná pedagogička Marilena Halászová za prínos v oblasti slovenského divadelníctva a rozvoj tanečného umenia a vzdelávania. Cenu za prínos v oblasti slovenskej rozhlasovej, divadelnej a filmovej tvorby a majstrovstvo v oblasti umeleckého prednesu dostal herec a recitátor Jozef Šimonovič.

Mladým ľuďom odkazuje, aby sa hoci nie profesionálne, ale aspoň amatérsky venovali literatúre ako takej. "Pretože nielenže získajú slovnú zásobu, ale nemajú problém s diktátmi. Ja dodnes, keď mám v sebe spor, či je tam 'i' alebo 'y', tak si napíšem oboje a to šedé, načítané v šedej kôre, mi neomylne povie, že toto," povedal Šimonovič. Jeho obľúbeným autorom je Ernest Hemingway a jeho román Starec a more, dielo, ktoré je "rozsahom malé, ale obsahom obrovské". Medzi prozaikmi má viacero obľúbencov.

Laureátmi ceny za podporu, prezentáciu a propagáciu umenia sa stal rozhlasový hudobný redaktor Vladimír Franc za propagáciu hudby prostredníctvom rozhlasovej relácie Túto hudbu mám rád a tiež zakladateľ galérie insitného umenia v Kovačici Pavel Babka za šírenie dobrého mena slovenského insitného umenia a rozvoj insitného umenia slovenskej komunity vo Vojvodine.

Ocenenie sa udeľuje každoročne od roku 1999. Autorom artefaktu Ceny ministerky kultúry v oblastiach profesionálneho umenia – sklenenej plastiky znázorňujúcej bájneho okrídleného koňa Pegasa – je sklársky výtvarník Palo Macho.

ZDROJ: teraz.sk/ TASR

 

Na titulnej fotografii:

Ocenený Pavel Babka, Slovák z Kovačice, majiteľ rovnomennej Galérie Babka a manažér insitného umenia slovenských výtvarníkov z prostredí našich krajanov v srbskej Vojvodine, spoločne s ministerkou kultúry SR Ľubicou Laššákovou počas vernisáže výstavy naivného umenia Slovákov zo Srbska v decembri 2019 v bratislavskej Dvorane MK.

Na snímkach vo fotogalérii:

Ocenená Nina Poláková, sólistka Viedenského štátneho baletu, prijíma gratuláciu od Ľubice Laššákovej.

Pavel Babka spoločne s televíznou moderátorkou Alenou Heribanovou.

Výtvarník Stanislav Dusík sa Ceny ministerky kultúry SR nedožil, do večnosti odišiel v decembri 2019…

 

Foto: ĽUDO POMICHAL (4), teraz.sk/TASR, archív