Cena Ondreja Štefanka 2012

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku vyzýva organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Ondreja Štefanka navrhli  potenciálnych ocenených na rok 2012, a to najneskôr do 10. februára 2012.
  
Cena Ondreja Štefanka(na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme) sa od roku 2009 udeľuje každoročne dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta.
 
Doterajšími laureátmi Ceny Ondreja Štefanka sú:
za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete: Víťazoslav Hronec zo Srbska (2009), Ivan Miroslav Ambruš z Rumunska (2010) a Viera Benková zo Srbska (2011);
za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete: Anna Ištvánová z Maďarska (2009), Mária Katarína Hrkľová zo Slovenska (2010) a Etelka Rybová z Maďarska (2011).
 
Súčasne s udeľovaním Ceny Ondreja Štefanka sa Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku rozhodla v roku 2012 zorganizovať v tom istom termíne aj medzinárodný seminár Svedectvá slovenského dolnozemského bytia a aspekty zo slovenskej dolnozemskej kultúrnej histórie a kultúrnej antropológie, ktorý sa  uskutoční v dňoch 16.- 17. marca 2012 v Nadlaku(Rumunsko), na ktorý organizátori pozývajú všetkých záujemcov.

Cieľom seminára je prezentovať a zaznamenať najrozmanitejšie aspekty zo slovenskej dolnozemskej kultúrnej histórie a kultúrnej antropológie. Jednotlivé príspevky poukážu na rôzne momenty vývoja slovenskej dolnozemskej kultúry aj prostrednícvom málo známych historických dokumentov, rodinných záznamov, rodinných kroník, starých zvykov, obyčají, rukopisných záznamov a pod.. Prezentované práce plánujú organzátori vydať v zborníku.

Organizátori hradia účastníkom podujatia ubytovanie a stravovanie. Po zaslaní prihlášky, ktorú očakávajú do 12. februára 2012, Vám organizátori pošlú akceptáciu,  program a časový harmonogram.

Ondrej Štefanko bol zakladajúcim a dlhoročným predsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, zakladateľom Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, prvým podpredsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí, šéfredaktorom viacerých slovenských časopisov a významný spisovateľ, básnik, esejista,  kultúrny dejateľ. Bol stmeľujúcou a mnohokrát aj smerodajnou osobnosťou slovenskej Dolnej zeme a – v určitých momentoch – aj celého slovenského zahraničia.
 
Návrhy na ocenenia zasielajte poštou na adresu:

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku
Societatea Culturală şi Ştiinţifică „Ivan Krasko”
str. Independenţei nr. 36
315500 NĂDLAC
Judeţul Arad
România
 
a mailom na:
 
kvsivankrasko@gmail.com
hlasznik@clicknet.ro

Štatút Ceny Ondreja Štefanka
Prihláška na seminár