Cena Ondreja Štefanka 2013

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku vyzýva organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku činnosti Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Ondreja Štefanka navrhli potenciálnych ocenených na rok 2013, a to najneskôr do 8. februára 2013 (mailom na kvsivankrasko@gmail.com ).

Cena Ondreja Štefanka (na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra z prostredia slovenskej Dolnej zeme) sa od roku 2009 udeľuje každoročne dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničného sveta, resp. občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou významne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta. Cenu udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

Doterajší laureáti Ceny Ondreja Štefanka:

Za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete: Víťazoslav Hronec zo Srbska (2009), Ivan Miroslav Ambruš z Rumunska (2010), Viera Benková zo Srbska (2011) a Juraj Antal Dolnozemský z Maďarska (2012).

Za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete: Anna Ištvánová z Maďarska (2009),  Mária Katarína Hrkľová zo Slovenska (2010),  Etelka Rybová z Maďarska (2011) a Imrich Kružliak z Nemecka (2012).

Ondrej Štefanko bol zakladajúcim a dlhoročným predsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, zakladateľom Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, prvým podpredsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí, šéfredaktorom viacerých slovenských časopisov a významný spisovateľ, básnik, esejista, kultúrny dejateľ. Bol stmeľujúcou a mnohokrát aj smerodajnou osobnosťou slovenskej Dolnej zeme a – v určitých momentoch – aj celého slovenského zahraničia.

Návrhy na ocenenia môžete posielať aj poštou na adresu:

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku
Societatea Culturala si Stiintifica „Ivan Krasko“
Str. Independentei nr. 36
315 500 NADLAC
judetul Arad, ROMANIA

alebo mailom na:

kvsivankrasko@gmail.com
hlasznik@kliknet.ro
 

S pozdravom
prof. Ivan Miroslav Ambruš
predseda KVSIK

cena_OS_statut 2013

vyzva_cena_OS_2013