Cena Ondreja Štefanka 2014 Kataríne Melegovej-Melichovej, Nine Holej a Michalovi Babiakovi

Na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme Ondreja Štefanka sa Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku v súčinnosti so Svetovým združením Slovákov v zahraničí rozhodla založiť Cenu Ondreja Štefanka, ktorá sa od roku 2009 každoročne udeľuje žijúcim osobnostiam slovenského sveta. Súčasne s udeľovaním Ceny Ondreja Štefanka sa organizátori rozhodli v roku 2014 uskutočniť v rovnakom termíne aj medzinárodnú konferenciu Historické aspekty života dolnozemských Slovákov. Obe udalosti sa už s tradične výborným organizátorským zázemím a s bohatou účasťou uskutočnili  aj v tomto roku v rumunskom Nadlaku v dňoch 21.-22. marca 2014.

Slávnostné odovzdávanie Ceny O. Štefanka sa uskutočnilo v piatok v zasadacej miestnosti Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR) za účasti viacerých čestných hostí z Rumunska, Slovenska i krajanského sveta. Veľvyslanec SR v Bukurešti Ján Gábor,  poslanec parlamentu Rumunskej republiky a predseda DZSČR Adrián M. Merka,  predseda výboru Národnej rady SR pre kultúru  a médiá Dušan Jarjabek a člen výboru Ľubomír Petrák, generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a CŽV MŠVVaŠ SR Vladimír Belovič, viceprimátor mesta Nadlak Dušan Šomrák a predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský úprimne zablahoželali k tohtoročnému oceneniu trom laureátom Ceny Ondreja Štefanka – Kataríne Melegovej-Melichovej, predsedníčke Matice slovenskej v Srbsku, Nine Holej, krajanskej aktivistke v prostredí Slovákov v USA a Doc. Michalovi Babiakovi, pedagógovi, literátovi a režisérovi zo Slovenska.

Po otvorení medzinárodnej dvojdňovej konferencie vystúpili s príhovormi uvedení čestní hostia, pričom Vladimír Belovič prečítal pozdravný list ministra školstva, vedy, výskumu a športu  Dušana  Čaploviča. V  mene predsedu ÚSŽZ Igora Furdíka zablahoželal oceneným osobnostiam Augustín J. Lang z Odboru politického a teritoriálneho ÚSŽZ. Zároveň pozdravil účastníkov konferencie a vyzdvihol hojnú účasť popredných odborníkov spoločenskovedného výskumu z  vedeckých inštitúcií a univerzít zo Slovenska, Srbska, Maďarska a Rumunska. Zdôraznil, že náročnosť témy a jej prínos pri poznávaní fenoménu „dolnozemských Slovákov“ je potrebná, pretože sa jedná o ojedinelý historický proces s určitými „záhadami“, ktoré sa viažu na etnické prežitie aj po takmer 300 rokoch od odchodu z materského slovenského etnického územia v Uhorskom štáte.

Konferencia v interdisciplinárnom zábere viac deskriptívne ako analyticky venovala pozornosť histórii dolnozemskej spoločensko-menšinovej enkláve, na výbornej úrovni boli popisované pozitíva aj problémy. Je ale na škodu veci, že vari nik z prednášajúcich i diskutérov nepristúpil k formulovaniu prakticky realizovateľných postupov pri znižovaní intenzity asimilácie, zvyšovaní počtu žiakov na slovenských ZŠ a gymnáziách atď.

 

Doterajší laureáti Ceny Ondreja Štefanka:

za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete: Víťazoslav Hronec zo Srbska (2009), Ivan Miroslav Ambruš z Rumunska (2010), Viera Benková zo Srbska (2011), Juraj Antal Dolnozemský z Maďarska (2012), Peter Andruška zo Slovenska a Michal Harpáň zo Srbska (2013);

za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete: Anna Ištvánová z Maďarska (2009), Mária Katarína Hrkľová zo Slovenska (2010), Etelka Rybová z Maďarska (2011), Imrich Kružliak z Nemecka (2012) a Pavel Hlásznik z Rumunska (2013).

Ondrej Štefanko (účastníci konferencie i slávnosti si pripomenuli v tomto roku aj 65. výročie jeho nedožitých narodenín – O. Štefanko sa narodil 18. 3. 1949 a zomrel 20. 2. 2008) bol zakladajúcim a dlhoročným predsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, zakladateľom Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, prvým podpredsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí, šéfredaktorom viacerých slovenských časopisov a významný spisovateľ, básnik, esejista, kultúrny dejateľ. Bol stmeľujúcou a mnohokrát aj smerodajnou osobnosťou slovenskej Dolnej zeme a – v určitých momentoch – aj celého slovenského zahraničia.

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Ocenení laureáti Ceny Ondreja Štefanka 2014 v Nadlaku: Katarína Melegová-Melichová a Michal Babiak.

Nina Holá, ocenená dlhoročná krajanská aktivistka z USA.

Vladimír Valentík zo Srbska počas prednášky na konferencii Historické aspekty života dolnozemských Slovákov.

Augustín J. Lang z ÚSŽZ počas príhovoru.

Účastníci konferencie v zasadacej miestnosti DZSČR v Nadlaku – celkom vpravo v prvom rade dcéra Ondreja Štefanka.

Účastníci konferencie v jarných uliciach Nadlaku.

 

FOTO:  Anna RAU-LEHOTSKÁ, Andrej MELEG, ÚSŽZ