Cena Samuela Tešedíka 2012

Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku, Čabianska organizácia Slovákov, Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku (zriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka) vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Samuela Tešedíka navrhli  potenciálnych ocenených na rok 2012, a to najneskôr do 30. augusta 2012 (mailom na: hlasznik@clicknet.ro, hlasznik@dzscr.ro, biapascu@gmail.com).

 

Cena Samuela Tešedíka sa  bude  udeľovať každoročnepočnúc rokom 2012 spravidla trom osobám za splnenie jednej alebo viacerých z nasledovných podmienok:

a) za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí;
b) za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí;
c) za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí;
d) za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí.

Cenu udeľujú ziaďovatelia v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí. Vzhľadom na objektívne príčiny zriaďovatelia v roku 2012 rozhodli o modifikácii termínu na podávanie návrhov na ocenených do 30. augusta 2012.
 

Tešíme sa na spoluprácu.
S pozdravom
 
Mgr. Pavel HLÁSNIK,
predseda SEK
v mene zriaďovateľov

Šštatút Ceny S. Tešedíka