Cena Samuela Tešedíka 2013

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov (zriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka) vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti  problematiku  Slovákov  žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny  Samuela  Tešedíka  navrhli  potenciálnych ocenených na rok 2013, a to najneskôr do 30. júna 2013.

Mgr. Pavel Hlasznik využíva za zriaďovateľov Ceny Samuela Tešedíka túto príležitosť a okrem priložených príloh k informácii apeluje na všetkých, ktorí vo svojom okolí poznajú ocenenia hodných ľudí z prostredia slovenských komunít v zahraničí, aby podľa priloženého štatútu Ceny zaslali svoj návrh na ocenenie konkrétnych laureátov najneskôr do 30. júna 2013 na mailové adresy:

hlasznik@clicknet.ro

hlasznik@dzscr.ro   

biapascu@gmail.com

 

Prílohy:

VÝZVA

ŠTATÚT