Cenu Ondreja Štefanka udelili v Nadlaku Jarmile Hodoličovej, Michalovi Lásikovi a Miroslavovi Kmeťovi

Už tradične v marcovom termíne pri výročí narodenia Ondreja Štefanka (18.3. sme si pripomenuli jeho 70. nedožité jubileum), významného slovenského aktivistu v prostredí Slovákov v Rumunsku, spisovateľa, básnika, esejistu a kultúrneho dejateľa, sa v Nadlaku zúročuje organizátorské úsilie Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR) a Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Kraska (KVSIK). Na XI. ročníku slávnosti odovzdávania Ceny Ondreja Štefanka a nadväzujúcej medzinárodnej konferencii o dopade roku 1918 na dolnozemských Slovákov sa 21.-23. marca 2019 zúčastnil v sídle DZSČR Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na podujatí, ktoré ÚSŽZ podporil v rámci svojho dotačného systému, sa zúčastnili aj veľvyslanec SR v Bukurešti Karol Mistrík a generálny riaditeľ Sekcie ministra zahraničných vecí MZVEZ SR Michal Kottman.

V priestoroch DZSČR v Nadlaku Cenu Ondreja Štefanka laureátom odovzdávali I. podpredseda DZSČ Pavel Hlásnik, predseda KVSIK Ivan Miroslav Ambruš a predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský. Účastníkov ceremoniálu a následnej konferencie pozdravili veľvyslanec SR v Rumunsku Karol Mistrík, generálny riaditeľ Sekcie Ministra na MZVEZ SR Michal Kottman, predseda ÚSŽZ Ján Varšo a tiež predseda SZSZ Vladimír Skalský. 

Porota udelila za rok 2018  Cenu Ondreja Štefanka za aktivity v slovenskom zahraničnom svete trom laureátom. Univerzitná profesorka, literárna kritička a historička Jarmila Hodoličová z Nového Sadu (Srbsko) a doc. Miroslav Kmeť (UMB v Banskej Bystrici) získali cenu za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry, Mgr. Michal Lásik z Békešskej Čaby (Maďarsko) za organizovanie spolkového krajanského života. 

Na konferencii Dolnozemskí Slováci a rok 2018 pri účasti okolo stovky odborníkov, prednášateľov a hostí vystúpilo viac ako 30 rečníkov z Maďarska, Srbska, Rumunska a Slovenska. Zovšeobecniac nosné tézy referátov možno za spoločný myšlienkový rámec považovať jednotiaci názor rečníkov, z ktorého vyplynula o. i. skutočnosť a poznanie, že dolnozemskí Slováci boli hrdí na vznik Česko-Slovenska po roku 1918 vo väzbe na svoje sebaurčovacie právo v rámci nového štátneho útvaru si jeho vznik aj osvojili. Hoci ich samotných "poslal" Versaillský systém do takpovediac do „cudziny“, teda mimo hraníc ich pôvodnej domoviny Rakúsko-Uhorska, pričom ich ešte aj rozdelil medzi Maďarsko, Rumunsko a Srbsko. Konferencia, z ktorej bude vydaný už tradičný zborník, významne prispela k doplňovaniu poznatkov o jednotlivých segmentoch života dolnozemských Slovákov v prelomovom roku 1918.

V rámci sprievodného programu navštívili veľvyslanec Karol Mistrík, generálny riaditeľ Michal Kottman, predseda ÚSŽZ Ján Varšo i predseda SZSZ Vladimír Skalský Slovenský evanjelický luteránsky seniorát v Nadlaku. Senior Ľudovít Bobčok i jeho zástupca Juraj Dušan Vanko informovali o úlohe cirkvi v tomto prostredí a ocenili podporu ich aktivít zo Slovenska.

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Jarmila Hodoličová (v roku 2017 ocenená v Bratislave rezortom školstva SR Veľkou medailou sv. Gorazda na Deň učiteľov).

Michal Lásik (v roku 2016 ocenený v Békešskej Čabe pri príležitosti životného jubilea 60 rokov Pamätnou medailou ÚSŽZ).

Miroslav Kmeť (počas knižného veľtrhu Bibliotéka 2017 v bratislavskej Inchebe).