Cenu Samuela Tešedíka udelili dolnozemským učiteľom v Báčskom Petrovci

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Asociácia slovenských pedagógov organizovala v dňoch 9.-10. októbra 2015 v poradí 6. ročník Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov. Na podujatí sa pravidelne zúčastňujú predstavitelia slovenských učiteľov z Maďarska, Rumunska a Srbska, v tomto roku sa stretnutie rozšírilo aj o pedagógov z Chorvátska. Na podujatí okrem predstaviteľov pedagogického stavu zo slovenských prostredí Dolnej zeme sa zúčastnili Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Vilma Prívarová, poradkyňa predsedu ÚSŽZ, ako aj  ďalší hostia reprezentujúci o. i. Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR, Svetové združenie Slovákov v zahraničí a ďalšie významné krajanské a vzdelávacie organizácie a inštitúcie.

Program 6. ročníka Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov sa uskutočnil v Základnej škole Jána Čajaka a Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Jedným z kľúčových bodov odbornej časti podujatia, ktoré sa odvinulo v sobotu, bola analýza stavu slovenčiny od Štúra po súčasnosť.

Pracovnej časti stretnutia učiteľov z Dolnej zeme predchádzala milá udalosť. V piatok  9. októbra v konferenčnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom vo večerných hodinách po štvrtý raz slávnostne udelili Cenu Samuela Tešedíka popredným slovenským učiteľom v zahraničí. Toto prestížne učiteľské ocenenie získali nasledovní pedagógovia: Ján Kopčok zo Srbska, Judita Kaszálová-Szabadová z Maďarska a Anna Kapusniaková z Rumunska.

Po prvý raz organizátori udeľovali aj tri Pamätné listy Samuela Tešedíka, ktoré sa dostali do rúk Martinovi Listmajerovi zo Srbska, Anne Karolíne Dováľovej z Rumunska a Andrejovi Kuricovi  z Chorvátska.

 

Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné spoločenstvá Vojvodiny.

 

Na titulnej fotografii:

Ocenení pedagógovia v Báčskom Petrovci.

Foto: JAROSLAV ČIEP, Hlas ľudu